Sialens Ddarllen yr Haf 2022

Gadgeteers Instagram Welsh Two

Dewch yn Gadgeteer yn llyfrgelloedd Casnewydd yr haf hwn

Mae llyfrgelloedd Casnewydd yn galw ar blant i ymuno â Her Ddarllen yr Haf 2022.

Gwyddom fod darllen er pleser yn bwysig i ddatblygiad plant, felly rydym am annog teuluoedd i ddarllen a chael hwyl gyda'i gilydd trwy gydol yr haf!  Bydd gwobrau ar gael am ddarllen ac adolygu llyfrau!

Bydd plant yn gallu ymuno â chwe Gadgeteer ffuglennol. Mae'r cymeriadau – y deuir â nhw’n fyw gan yr awdur a'r darlunydd plant Julian Beresford – yn defnyddio eu chwilfrydedd a'u synnwyr rhyfeddod i ddeall y wyddoniaeth y tu ôl i amrywiaeth eang o ddiddordebau, o ffasiwn a thechnoleg i goginio a cherddoriaeth.  

Yr haf hwn, gall plant 4-11 oed ymweld â Llyfrgelloedd Casnewydd i gwrdd â'r Gadgeteers ac i gymryd rhan yn Her Ddarllen yr Haf ar thema gwyddoniaeth ac arloesi.

Bydd Gadgeteers yn lansio mewn llyfrgelloedd ledled Casnewydd ar 9 Gorffennaf gan barhau tan 17 Medi.

Ymunwch â Her Ddarllen yr Haf

Ymweliadau a gweithgareddau gan awduron

Trwy gydol yr haf bydd ymweliadau a gweithgareddau gan awduron yn llyfrgelloedd Casnewydd. Mae angen cadw lle ar gyfer y rhain.

Dydd Gwener 5 Awst

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Malpas 11am - 12pm
 • Tŷ Tredegar, 2.30pm - 3.30pm (hwyl ddigidol)

Dydd Llun 8 Awst

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Betws, 11am - 12.00pm

Dydd Mawrth 9 Awst

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Ty-du, 2.30pm - 3.30pm

Dydd Mercher 10 Awst

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Caerllion, 11am - 12pm
 • Llyfrgell Ringland, 2.30pm - 3:30pm

Dydd Iau 11 Awst

Ymweliad awdur - Llyfrgell dros dro, Uned 16 Canolfan Ffordd y Brenin

Jenny Valentine yw awdur penigamp Finding Violet Park, The Ant Colony a The Double Life of Cassiel Roadnight. Mae ei chyfres newydd sy'n cynnwys Joy, merch 9 oed, wedi'i hysgrifennu ar gyfer plant 7-12 oed ac mae'n llawn yr empathi a’r gymeriadaeth realistig wych sydd mor nodweddiadol o waith Jenny. 

Amserau:  10am - 11am a 11:30am - 12:30pm


Dydd Gwener 12 Awst

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Malpas, 11am - 12pm

Dydd Llun 15 Awst

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Betws, 11am - 12pm (hwyl ddigidol)

Dydd Mawrth 16 Awst

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Tŷ-du, 2.30pm - 3.30pm (hwyl ddigidol)

Dydd Mercher 17 Awst

Ymweliad awdur - Hyb Cymdogaeth y Dwyrain, Cylch Ringland

Mae Shoo Rayner yn awdur, yn storïwr, yn ddarlunydd ac yn feistr darlunio ar YouTube. Mae wedi ysgrifennu a darlunio dros ddau gant o lyfrau. Bydd ei weithdai straeon/darlunio yn siarad am ei lyfrau a'r broses o’u creu, yna'n dangos sut i ddatblygu darlun a all fod yn ddrafft cyntaf ac yn ysbrydoliaeth ar gyfer stori.

Amserau:  10am - 11am a 11:30am - 12:30pm

 

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Caerllion, 11am - 12pm (hwyl ddigidol)

Dydd Iau 18 Awst

Ymweliad awdur - Llyfrgell dros dro, Uned 16 Canolfan Ffordd y Brenin

Mae Shoo Rayner yn awdur, yn storïwr, yn ddarlunydd ac yn feistr darlunio ar YouTube. Mae wedi ysgrifennu a darlunio dros ddau gant o lyfrau. Bydd ei weithdai straeon/darlunio yn siarad am ei lyfrau a'r broses o’u creu, yna'n dangos sut i ddatblygu darlun a all fod yn ddrafft cyntaf ac yn ysbrydoliaeth ar gyfer stori.

Amserau:  10am - 11am; 11:30am - 12:30pm; 2pm - 3pm


Dydd Gwener 19 Awst

Straeon a chrefftau Hwyl yr Haf

 • Llyfrgell Malpas, 11am - 12pm (hwyl ddigidol)

Dydd Iau 25 Awst

Ymweliad awdur - Llyfrgell dros dro, Uned 16 Canolfan Ffordd y Brenin

Mae Cat Weatherill yn awdur ac yn storïwr o enw da rhyngwladol.  Mae gwaith Cat yn cynnwys Wild Magic, Snowbone, Barkbelly, By Lantern Light, a'i llyfr diweddaraf Dream Adventures, sy'n cynnwys ei hanturiaethau teithio go iawn. Mae ei sesiynau difyr ac ysbrydoledig yn cynnig sesiynau stori rhyngweithiol iawn gan gynnwys dawns, cerddoriaeth a phypedau ar gyfer y Blynyddoedd Cynnar.

Amserau:  10am - 11am; 11:30am - 12:30pm; 2pm - 3pm


Dydd Iau 1 Medi

Ymweliad awdur - Llyfrgell dros dro, Uned 16 Canolfan Ffordd y Brenin

Ymunwch â ni am sgwrs ddifyr a rhyngweithiol gan yr awdur plant penigamp Christopher Edge sy’n seiliedig ar ei nofelau penigamp, gyda chwisiau llawn hwyl, delweddau trawiadol, ac arddangosiadau o rai o'r wyddoniaeth go iawn y tu ôl i'r straeon.

Amserau:  10am - 11am; 11:30am - 12:30pm; 2pm - 3pm

Cadwch le ar gyfer ymweliad a gweithgaredd gan awdur 

Cynhyrchir Her Ddarllen yr Haf gan yr Asiantaeth Ddarllen ac fe'i cyflwynir gan Lyfrgelloedd Casnewydd.