Sialens Ddarllen yr Haf 2021

WWH WELSH LOGO COLOUR VERSION

Ymunwch ag Arwyr y Byd Gwyllt yn llyfrgelloedd Casnewydd yr haf hwn

Mae llyfrgelloedd Casnewydd yn galw ar blant i ymuno â Her Ddarllen yr Haf 2021.

Gwyddom fod darllen er mwynhad yn bwysig i ddatblygiad plant, felly rydym am annog teuluoedd i ddarllen a chael hwyl gyda'i gilydd drwy gydol y haf.  Bydd gwobrau ar gael am ddarllen ac adolygu llyfrau!

Y thema ar gyfer eleni yw Arwyr y Byd Gwyllt a’r her i blant 4 i 11 oed yw benthyg a darllen unrhyw chwe llyfr llyfrgell dros yr haf.

Gall plant ddod yn Arwr y Byd Gwyllt a darganfod sut y gallant wneud gwahaniaeth i'r lle y maent yn byw ynddo.

Bob tro y byddan nhw’n darllen llyfr llyfrgell ar gyfer yr her, byddan nhw’n un cam yn nes at ddatrys y problemau amgylcheddol yn Wilderville ac yn helpu i'w wneud yn lle gwell a gwyrddach i fyw ynddo!

I gymryd rhan, gall plant gofrestru yn eu llyfrgell agosaf, lle byddan nhw’n derbyn ffolder casglwr i gadw cofnod o'u taith yn ystod her ddarllen yr haf.

Bydd Arwyr y Byd Gwyllt yn lansio mewn llyfrgelloedd ledled Casnewydd ar 10 Gorffennaf gan barhau tan 25 Medi.

Ymunwch â Her Ddarllen yr Haf 

Dydd Mercher 18 Awst 2021 - 10:30am neu 2pm
Dewch draw i Lyfrgell Tŷ-du am adrodd straeon, darlunio rhyngweithiol byw a dysgu am y broses o greu stori gyda'r awdur Tom McLaughlin.  Rhaid cadw lle

Dydd Mercher 25 Awst 2021 - 10:30am neu 2pm
Dewch draw i Lyfrgell Malpas ddydd Mercher 25 Awst 2021 i glywed Andy Seed, awdur gwobr Blue Peter, 'The Silly Book of Side-Splitting Stuff' yn diddanu teuluoedd gyda cherddi a straeon.

Cynhyrchir Her Ddarllen yr Haf gan yr Asiantaeth Ddarllen ac fe'i cyflwynir gan Lyfrgelloedd Casnewydd.