Clwb Stori

 

Bydd clybiau straeon yn ailddechrau pan fydd cyfyngiadau COVID yn caniatáu hynny. Cadwch lygad ar gyfryngau cymdeithasol Cyngor Dinas Casnewydd am ddigwyddiadau a straeon ar-lein.

Mae annog plentyn i fwynhau darllen o oedran ifanc yn effeithio'n gadarnhaol ar ei ddatblygiad a’i gyflawniad addysgol. 

Ac wrth gwrs, mae darllen yn cynnig hwyl a mwynhad i blant a’u teuluoedd. 

Cynhelir Clybiau Stori yn ystod y tymor ac maent AM DDIM.

Mae Clybiau Stori'n cynnig amgylchedd llawn gwybodaeth a chyffro sy’n helpu rhieni i annog plant cyn ysgol i ddarllen. 

Dewch draw i weld sesiwn Clwb Stori am ddim yn eich llyfrgell leol ac i wneud ffrindiau a chael hwyl yn annog hoffter darllen gydol oes yn eich plentyn. 

Ym mhob Clwb Stori gall plant a’u gofalwyr ganu caneuon a rhigymau, gwrando ar storïau a mwynhau gweithgaredd crefft cysylltiedig â thema stori'r wythnos, ac mae’r cyfan yn rhad ac am ddim.       

Caiff clybiau stori eu cynnal bob wythnos yn ystod y tymor yn:  

Llyfrgell Betws - Dydd Llun 11am - 11.45am

Llyfrgell Tŷ-du - Dydd Mawrth 2pm - 2.45pm

Llyfrgell Caerllion - Dydd Mercher 11am – 11.45am

Llyfrgell Ringland - Dydd Mercher 2pm – 2.45pm

Y Llyfrgell Ganolog - Dydd Iau 11am – 11.45am

Llyfrgell Malpas - Dydd Gwener 11am – 11.45am 

Llyfrgell a Chanolfan Wybodaeth Tŷ Tredegar - Dydd Gwener 2pm - 2.45pm