Grŵp Rhannu Darllen

Mae rhannu darllen yn dwyn pobl ynghyd i ddarllen llenyddiaeth yn uchel.

Mae grŵp darllen a rennir yn cwrdd ar Ddydd Mercher yn y Llyfrgell Ganolog am 11am 

Mae grŵp darllen a rennir yn cwrdd ar Ddydd Mercher yn y Llyfrgell Ganolog am 11am

 Mae straeon, nofelau, cerddi a dramâu yn cael eu darllen yn uchel ac yna eu trafod gyda’r nod o leihau allgau cymdeithasol ac adeiladu cymunedau cryfach.

Yn dilyn arloesi gan The Reader Organisation, mae rhannu darllen wedi dangos y gellir hyrwyddo gwell iechyd a llesiant, cynyddu cynhwysiant cymdeithasol ac atgoffa pobl o’r pleser o ddarllen yn uchel a chael rhywun yn darllen i chi.

Mae Llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnal grŵp darllen a rennir bob dydd Mercher yn ystod y tymor yn Y Llyfrgell Ganologam 11am.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod draw i'r grŵp a rhannu yn y llawenydd o wrando ar ddarllen ar goedd, byddwch yn derbyn croeso cynnes!

.