Digwyddiadau a gweithgareddau

Mae Llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau i bob oed drwy gydol y flwyddyn, ac mae rhywbeth ar gael i bawb! 

Plant a Phobl Ifanc

Asiantaeth Ddarllen

Grŵp Rhannu Darllen

Chwilio am Swyddi yn y Llyfrgell Ganolog

Coffi a Sgwrs yn llyfrgell Malpas

Cwrdd ar ail ddydd Llun bob mis, 2.30pm – 5pm

Cyfarfod anffurfiol lle gallwch gwrdd â staff y llyfrgell, gwirfoddolwyr ac eraill o’r gymuned leol.