Digwyddiadau a gweithgareddau

Mae Llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnal digwyddiadau a gweithgareddau i bob oed drwy gydol y flwyddyn, ac mae rhywbeth ar gael i bawb! 

Plant a Phobl Ifanc

Grŵp Rhannu Darllen

Ymweliadau llyfrgell sy'n ystyriol o awtistiaeth

Dydd Llun yn y Llyfrgell Ganolog.

Mae Llyfrgelloedd Casnewydd yn cynnig sesiwn mynediad dawel, i blant Awtistig gyda dim ond hyn a hyn o bobl ar ddydd Llun pan fydd y brif lyfrgell ar gau.  Bydd llyfrgellwyr wrth law i roi cymorth a bydd cyfleusterau ychwanegol ar gael.  

Ein nod yw creu amgylchedd delfrydol ar gyfer cyflwyno eich plentyn i'r gwasanaeth llyfrgell. I gael gwybodaeth am y sesiwn nesaf a sut gallwch fynd iddi, anfonwch e-bost i lending.library@newport.gov.uk