Clwb Codio

Mae’r Clwb Codio yn ffordd wych o ddenu plant 9-13 oed at gyfrifiaduron. 

Byddan y plant yn dysgu sut i greu delweddau, animeiddiadau ac hyd yn oed gemau cyfrifiadurol syml gan ddefnyddio Scratch.

Cynhelir y sesiynau Llyfrgelloedd Casnewydd hyn dros 12 wythnos yn ystod y tymor ac mae angen cadw lle arnynt ymlaen llaw.

E-bostiwch lion@newport.gov.uk  gyda’r wybodaeth ganlynol:

  • Enw’r Plentyn
  • Eich manylion cyswllt, gan gynnwys cyfeiriad
  • Oed y plentyn
  • Enw’r ysgol y mae’r plentyn yn ei mynychu