Cymorth TG Llyfrgelloedd

 Mae ein holl sesiynau cymorth TG am ddim. Gallwch gadw lle arnynt mewn unrhyw lyfrgell neu drwy e-bostio lion@newport.gov.uk

 

Chwilio am swydd 

Dydd Mawrth i ddydd Gwener, 9am – 1pm yn y Llyfrgell Ganolog

Sesiynau galw heibio i geiswyr swyddi – defnyddiwch gyfrifiaduron i chwilio am swyddi a chael cymorth i lunio CV a llenwi ffurflenni cais gan staff llyfrgell a gwirfoddolwyr.

Sesiynau blasu’r rhyngrwyd

Perffaith ar gyfer pobl sydd am ddechrau defnyddio’r rhyngrwyd am y tro cyntaf, mae’r sesiynau yn cynnwys chwilio, e-bostio a phori.

Mae’r sesiynau yn cael eu cynnal dros dair wythnos ac mae angen cadw lle ymlaen llaw.

Cymorthfeydd eLyfrau

Os ydych yn cael trafferth gyda’n gwasanaethau eLyfr gallwch archebu sesiwn un-i-un gydag aelod staff a fydd yn eich tywys drwy gamau dechrau ar eich dyfais eich hun a chael y gorau o’r gwasanaethau.

Cadwch le rhag blaen yn y sesiynau hyn drwy e-bostio lion@newport.gov.uk 

Clwb codio

Ffordd wych o ddenu plant at gyfrifiaduron o oed cynnar.

Byddan nhw’n dysgu sut i greu delweddau, animeiddiadau ac hyd yn oed gemau cyfrifiadurol syml gan ddefnyddio Scratch.

Cynhelir y sesiynau hyn dros 12 wythnos ac mae angen cadw lle ymlaen llaw arnynt.

E-bostiwch lion@newport.gov.uk  i gael rhagor o fanylion.