COVID-19: Gwasanaethau Llyfrgell yn Ailagor

Library web screenshot_July 2020

COVID 19: 

Mae llyfrgelloedd Casnewydd ar agor ar gyfer ymweliadau a drefnwyd yn unig.

Rhaid trefnu ymweliadau ymlaen llaw a hynny am 15 munud gydag uchafswm o ddau berson fesul archeb.

Gallwch gadw llyfrau ar-lein ac yna drefnu ymweliad â'r llyfrgell i'w casglu.

Bydd detholiad bach o lyfrau ffuglen sydd ddim ar gadw ar gael yn y llyfrgell i bobl gael pori.

Bydd benthyciadau llyfrau presennol yn cael eu hymestyn. Cadwch fenthyciadau presennol gartref nes bod y sefyllfa'n gwella, os gwelwch yn dda.

Mae ffioedd a thaliadau hwyr wedi eu hatal o hyd.


Archebu a chasglu

Cadwch lyfr gan ddefnyddio catalog ar-lein Llyfrgelloedd Casnewydd.

Byddwn yn e-bostio pan fydd eich llyfrau’n barod i'w casglu ac yna gallwch wneud apwyntiad i ymweld a chasglu'r llyfrau.

Mae unrhyw archebion presennol wedi dod i ben, felly bydd yn rhaid i chi wneud archebion newydd.

Archebwch eich ymweliad  

Eich ymweliad

Golchwch eich dwylo cyn ac ar ôl eich ymweliad, efallai y byddwch yn dymuno dod â'ch menig eich hun gan na fydd hylif diheintio dwylo'n cael ei ddarparu.

Yn dilyn canllawiau Iechyd Cyhoeddus Cymru, bydd pob llyfr a ddychwelir yn cael ei roi mewn cwarantîn 72 awr i leihau'r risg o groeshalogi.

Ni fydd mynediad i gyfrifiaduron na chyfleusterau argraffu / llungopïo.

Ni fydd y casgliad Astudiaethau Lleol a Chyfeirio ar gael. 

Bydd silffoedd llyfrau ar gau ac nid ydynt ar gael ar gyfer pori.

Cofiwch, mae ystod eang o e-lyfrau ac e-gylchgronau ar gael i aelodau'r llyfrgell gartref.

Diolch am eich amynedd a'ch dealltwriaeth wrth i ni weithio i ddod â'ch gwasanaethau llyfrgell yn ôl yn ddiogel.   

TRA123545 11/08/2020