Arddangosiad tân gwyllt

Fireworks

Cynllun cofrestru arddangosiad tân gwyllt gwirfoddol

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn cynnal cynllun cofrestru arddangos tân gwyllt gwirfoddol er mwyn gwneud yn siŵr bod pawb yn mwynhau arddangosiad tân gwyllt hapus heb ddamweiniau.

Anogir preswylwyr Caerdydd sy’n bwriadu mynychu arddangosiad tân gwyllt i ymweld â lleoliad sydd wedi’i gofrestru gyda’r cynllun cofrestru arddangosiad tân gwyllt gwirfoddol.  


Canllawiau

Lawrlwythwch 'Celebrating Bonfire Night: a community guide to organising bonfires and fireworks' gan yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol. 

I gael rhagor o gyngor ewch i: gwefan y Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch. 

Darllen am gofrestru i gadw tân gwyllt 

Darllen am ddiogelwch coelcerth

Cyswllt

E-bost environmental.health@newport.gov.uk 

TRA93055 26/10/18