The Milton Hotel

Busnes teuluol yw The Milton Hotel. Mae’n dafarn draddodiadol, wedi’i lleoli yng nghanol pentref bach Llanwern, ychydig funudau o gyffordd 24 yr M4, dwy filltir o westy enwog y Celtic Manor, ac yn gyfleus iawn ar gyfer Dyffryn Gwy a Chaerdydd.

Mae The Milton yn cynnwys bar sy’n cynnig prydau traddodiadol, a bwyty ar wahân sy’n cynnig bwydlen a la carte Eidalaidd.

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol
  • Bwydlen i blant
  • Parcio
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd:

Cysylltwch â’r lleoliad yn uniongyrchol i gael manylion

The Milton Hotel

Milton Hill, Llanwern, Casnewydd NP18 2DU
Ffôn: +44(0)1633 412432
E-bost: reception@themiltonhotel.co.uk