Foresters Oaks

Foresters Oaks 1

Fe’i hystyrir yn eang fel y grym y tu ôl i lwyddiant y Ruperra Arms, tafarn leol a oedd yn lle bach tawel a gafodd ei throi’n gastropub pwerus o dan arweiniad Steve.  

Mae The Foresters yn gallu cynnig noson allan lawn ac amrywiol o dan un to. Gan adlewyrchu ffasiwn Mayfair o ran bwyd, coctels a cherddoriaeth mewn un lleoliad, mae’r lolfa gwin a choctels ar wahân yn cynnig lle i ymlacio a gwrando ar artistiaid lleol ar y piano a’r gitâr acwstig.

Caiff y bwydlenni eu cynllunio’n ofalus i gynnig y cynhwysion gorau sy’n dod o ffynonellau lleol, gyda gwerth a dewis gwych. 

Ar ben hynny, os ydych yn mwynhau eich noson a hoffech chi adael y car, mae’r gwasanaeth gwennol yn golygu y byddant yn eich gollwng ger eich cartref ar ddiwedd y noson!

  • Opsiynau llysieuol
  • Opsiynau fegan
  • Bwydlen i blant
  • Mynediad i gadeiriau olwynion
  • Parcio
  • Wedi’i drwyddedu ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

  • Dydd Llun-dydd Sadwrn ar gyfer cinio, te prynhawn a swper
  • Dydd Sul -– cinio 11.30am-4pm

The Foresters

Chepstow Road, Llandevaud, Casnewydd NP18 2AA

Ebost: bookings@foresterspub.com
Ffôn: +44 (0)1633 400260
Gwefan:  www.foresterspub.com