Le Bistrot Pierre

Le Bistrot Pierre

Mae Le Bistrot Pierre yng Nghasnewydd yn cofleidio hoffter o fwyd a diwylliant Ffrainc, ac yn dathlu popeth sy’n wych am fwyd Ffrengig.

Caiff yr holl brydau eu paratoi’n ffres gan ddefnyddio cymysgedd o gynhwysion taleithiol a chynhwysion lleol a ddewisir yn ofalus, mewn arddull bistros cyfandirol nodweddiadol.

Cyfleusterau

  • Bwydlen i blant
  • Dewisiadau heb glwten
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Brecwast  - 9am-11.30am

Cinio -  11.30am-4pm

Swper - Dydd Llun i ddydd Iau, 5pm i 10pm
Dydd Gwener a dydd Sadwrn, 5pm i 11pm
Dydd Sul, 6pm i 10pm

Le Bistrot Pierre

Friars Walk, Usk Plaza, Casnewydd, NP20 1DS 

Ffôn: +44 (0)1633 744300

Gwefan: http://bistrotpierre.co.uk/locations/newport