The Three Mughals

Three Mughals

Fe’i hagorwyd yn 2009 gan y Dirprwy Faer lleol a’r Uwch Gomisiynydd ar gyfer Bangladesh, ac enillodd y bwyty Indiaidd hwn enw da yn gyflym. Mae’n boblogaidd iawn gyda thrigolion lleol, felly argymhellir neilltuo lle ymlaen llaw.

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol
  • Parcio ar gael
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd:

Ar agor 7 diwrnod yr wythnos

Cinio: 12 canol dydd - 2.30pm; Gyda’r nos: 5.30-11.30pm

The Three Mughals

Western Valley Road
Pye Corner
Tŷ-du
Casnewydd 
NP10 9DS

Ffôn: +44(0)1633 894365

Gwefan: www.threemughals.co.uk

E-bost: [email protected]