Popadoms

Popadoms a

Bwyty a thecawê Indiaidd traddodiadol, wedi’i leoli’n gyfleus iawn yng nghanol y ddinas, yn agos at yr orsaf fysiau a’r orsaf drenau.

Cyfleusterau

Dewisiadau llysieuol

Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd:

Bob dydd, 5.30pm – canol nos

Popadoms

11 High Street, Casnewydd NP20 1FQ


Ffôn: +44(0)1633 262557
Gwefan: www.popadomsnewport.co.uk