Curry On The Curve

Curry-on-the-Curve

Mae’r bwyty hwn yn cynnig ystod o opsiynau bwyta iachus, naill ai i’w bwyta yn y bwyty neu fynd â nhw gyda chi. Maent wedi cydweithio â chyflenwyr lleol yng Nghymru sy'n deall eu hymrwymiad i ymagwedd ffres, boed hynny at y bwyd, yr addurniad, neu’r ffa coffi a ddaw o Arfordir Malabar yn Ne India ac sy’n cael eu rhostio a’u malu gyda chariad yn lleol yng Nghymru. 

Mae’r bwydlenni'n cynrychioli coginio rhanbarthol India a darperir ar gyfer y plant hefyd, gyda seigiau cartref heb tsili.

Mwynhewch ginio neu swper iachus, defnyddiwch y WiFi am ddim i bori'n hamddenol neu cynhaliwch gyfarfod busnes mewn cornel dawel, gan ddefnyddio’r cyfleusterau argraffau ar y safle.

Hefyd darperir ar gyfer achlysuron a digwyddiadau preifat.

Parcio am ddim. Os ydych yn talu ac yn arddangos yn y maes parcio aml-lawr gyferbyn, fe gewch ad-daliad ar y tocyn £1 yn y bwyty.

Cyfleusterau

  • Llysieuol
  • Bwyd fegan
  • Opsiynau di-glwten
  • Mae gwybodaeth lawn am alergenau ar y safle
  • Wedi trwyddedu i werthu alcohol
  • Dosbarthu bwyd a chludfwyd 
  • Mynediad i gadeiriau olwynion
  • Bwydlen i blant
  • Derbynnir cardiau credyd

Gwasanaeth Bwyd

Nos Fawrth – nos Iau 5.30 – 11pm

Nos Wener a nos Sadwrn 5.30pm- 1am

Nos Sul 5.30-10pm.

Ar gau ddydd Llun. Ar agor ar gyfer cinio prynhawn i bartïon preifat a threfniadau ymlaen llaw trwy roi rhybudd ymlaen llaw

Curry on the Curve

34 Clarence Place
Casnewydd
NP19 0AG

Ffôn: +44(0)1633 547474

Gwefan: www.curryonthecurve.co.uk

E-bost: [email protected]