Mercure Hotel

mercure hotel

Mae bwyty cyfoes trydydd llawr, Kitchen and Bar yn NP20 wedi’i leoli yng nghanol Casnewydd.

Mae ganddo olygfeydd da ar draws Casnewydd tra’n gweini bwyd clasurol gyda rhai troeon modern.

Gyda theras ar gael, mae gallu ymlacio y tu allan gyda golygfeydd o'r to yn opsiwn anarferol ac unigryw yn y gwesty hwn yng nghanol y ddinas.

Cyfleusterau:

  • Lleoliad Canol y Ddinas
  • 7 munud ar droed i Orsaf Drenau Casnewydd
  • ICC llai na 4 milltir i ffwrdd
  • Ystafelloedd cyfarfod hyblyg ar y safle
  • Bwyty 3ydd llawr gyda theras allanol.

Cyswllt:

  • Ffôn 01633 837700
  • ebost [email protected]
  • Chartist Tower Upper Dock Street, Upper Dock Street, Newport NP20 1DW