Caffi Tŷ Tredegar

Brewhouse tearooms Tredegar House

Gwnewch y mwyaf o’ch diwrnod yn Nhŷ Tredegar, sef hen gartref y teulu Morgan, trwy ymweld â’r caffi, sydd wedi’i leoli ym mragdy gwreiddiol yr ystâd.

Cewch fwynhau cinio ysgafn, brechdanau, cawl, cacennau cartref, a diodydd poeth neu oer.

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol
  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Bwydlen i blant
  • Parcio ar gael
  • Trwyddedig ar gyfer alcohol

Gwasanaeth bwyd

Dydd Mercher – dydd Sul, yn ystod y dydd.

Y Bragdy

Tŷ Tredegar, Casnewydd NP10 8YW
Ffôn: +44(0)1633 815880
Gwefan: www.nationaltrust.org.uk/tredegar-house
E-bost: [email protected]