Sea Wall Tea Rooms

Sea Wall Tea Rooms, Goldcliff

Mae’n fan cyfleus iawn i gerddwyr a beicwyr sy’n defnyddio rhan Casnewydd o Lwybr Arfordirol Cymru.

Mae byrbrydau ysgafn a diodydd poeth ac oer ar gael, ac mae’r siop losin yn ychwanegiad poblogaidd ymhlith ymwelwyr hen ac ifanc!

Cyfleusterau

  • Parcio ar gael
  • Cyfleusterau toiled

Gwasanaeth bwyd:

Bob dydd, yn ystod oriau dydd yn unig

The Sea Wall Tea Rooms

Seawall Bungalow, Goldcliff, Casnewydd NP18 2PH
Ffôn: +44(0) 7718 288038
Gwefan: https://www.facebook.com/SeawallSnacksGiftsgoldcliff 

E-bost: [email protected]