Fanny's Rest Stop

Fanny's Rest Stop

Mae’n gaffi traddodiadol, yn agos at lwybrau beicio a Llwybr Arfordirol Cenedlaethol Cymru, a gyferbyn â Phont Gludo fyd-enwog Casnewydd.

Mae ar agor saith diwrnod yr wythnos, ac mae Fanny’s yn gweini prydau cartref poeth ac oer, wedi’u paratoi yn ffres fesul archeb.

Mae cyfleusterau toiled ar gael ar gyfer cerddwyr a beicwyr sy’n defnyddio Llwybr Arfordirol Cymru, a llwybrau beicio.

Gwasanaeth bwyd:

Mae amserau’n amrywio, gwiriwch gyda’r lleoliad

Fanny’s Rest Stop

116 Alexandra Road
Casnewydd 
NP20 2JG

Ffôn: 01633 264567
Gwefan: https://fannyscafe.co.uk/
E-bost: [email protected]