Cafe le Med

Cafe le Med

Mae’n gaffi traddodiadol ac Ewropeaidd sy’n gweini brecwast, prif brydau a phwdinau cartref a thramor, yn ogystal â dewisiadau llysieuol a byrbrydau.

Caiff yr holl fwyd ei goginio’n ffres yn y gegin agored.

Cyfleusterau

  • Dewisiadau llysieuol
  • Dewisiadau fegan
  • Hygyrch i gadeiriau olwyn
  • Bwydlen i blant

Gwasanaeth bwyd

Dydd Llun – dydd Sadwrn, 9am-6pm

Café le Med

Marchnad Casnewydd
Y Stryd Fawr 
Casnewydd 
NP20 1DD
Ffôn: +44(0) 7823 883549
E-bost: [email protected]