Tiny Rebel Brewery Bar

Tiny Rebel Brewery Bar exterior

Wedi’i sefydlu gan ddau frawd-yng-nghyfraith, mae Tiny Rebel wedi tyfu’n fusnes rhyngwladol sy’n allforio’u brag penigamp i dros 35 o wledydd.

Ymhlith eu gwobrau mae Cwrw Gorau Prydain 2015 am eu hêl coch enwog, Cwtch, Busnes Bragdy’r Flwyddyn SIBA a Bragwr y Flwyddyn Her Gwrw Ryngwladol y DU.

Trefnwch daith o’r bragdy sydd hefyd yn cynnwys bar ac ardal fwyd fel y mae Tiny Rebel yng nghanol Casnewydd.

Bar y Bragdy

Ystâd Ddiwydiannol Tŷ Wern
Chartist Drive
Casnewydd
NP10 9FQ

Ffôn: +44 (0)1633 547378

Oriau agor: 

Llun ar gau, Mawrth-Iau 12-11pm, Gwener 12-12pm, Sadwrn 9.30-12pm,
Sul 9.30-11pm

 

Bar Canol Casnewydd

22 Heol Fawr
Casnewydd
NP20 1FX

Ffôn: +44 (0)1633 973934

Oriau agor:

Sul-Iau 12pm-11pm, Gwener-Sadwrn 12pm-1am

Gwe: www.tinyrebel.co.uk

 

TRA105113  16/07/2019