Teithiau cerdded bywyd gwyllt

Wildlife-Walks_wildlife-symbol-disc

Mae teithiau cerdded bywyd gwyllt ar gael mewn rhai o safleoedd cefn gwlad y mae Cyngor Dinas Casnewydd yn berchen arnynt.

Mae nifer o gyfeirbyst byr wedi’u gosod ar draws y safleoedd gyda chodau QR ynghlwm.

Wrth ddefnyddio ffôn clyfar, sganiwch y codau QR i ddarllen gwybodaeth am y gwahanol gynefinoedd y gallwch eu gweld yn y mannau penodol.

Os nad oes ffôn clyfar gennych, darllenwch y tudalennau hyn i ddysgu mwy am y cynefinoedd cyn ac ar ôl eich ymweliad.

Safleoedd teithiau cerdded bywyd gwyllt