Gwella parciau a chwarae

Beechwood Park play park

Nod y Tîm Parciau yw gwella ardaloedd chwarae yng Nghasnewydd. Mae'r prosiect wedi sicrhau cyllid o ymgynghoriadau cyllideb 2022 i uwchraddio ardaloedd chwarae er mwyn rhoi mannau diogel a hwyliog i blant chwarae. Mae'r prosiect yn cael ei gynnal gyda mewnbwn y gymuned, gan sicrhau bod anghenion a dewisiadau teuluoedd lleol yn cael eu hystyried yn y broses ddylunio drwy ymgynghoriadau lluosog.

Mae'r prosiect yn cynnwys sawl cam, gan gynnwys digwyddiadau ymgynghori i gasglu adborth gan y gymuned ar y dylunio a'r cynllunio, a gweithredu'r uwchraddio. Mae’r digwyddiadau ymgynghori’n gyfle i sicrhau bod yr ardaloedd chwarae newydd yn cwrdd ag anghenion y gymuned leol. 

Bydd y cyfnod dylunio a chynllunio yn cael ei arwain gan dîm o arbenigwyr ym maes dylunio ardaloedd chwarae a bydd yn ymgorffori adborth gan y gymuned. Bydd y gwaith uwchraddio wedyn yn cael ei roi ar waith i sicrhau bod yr ardaloedd chwarae newydd yn ddiogel, yn wydn, ac yn hwyl i blant eu defnyddio.

Nod y prosiect yw creu ardaloedd chwarae sy'n gynhwysol, yn hygyrch, ac yn gynaliadwy, gan roi cyfle i blant chwarae mewn amgylchedd diogel. Drwy uwchraddio'r ardaloedd chwarae, mae'r prosiect yn gobeithio annog plant i dreulio mwy o amser yn yr awyr agored, gan hyrwyddo gweithgaredd corfforol a rhyngweithio cymdeithasol. 

Ymgynghoriadau 

Bydd ein hymgynghoriad nesaf yn canolbwyntio ar Lliswerry parc Black Ash. Gallwch ymweld â'n hymgynghoriad wyneb yn wyneb yn Sefydliad Lysaght ar 24 Mai 2023 6pm-7pm.

Gallwch gwblhau ein harolwg ar-lein ar gyfer Lliswerry yma

Bydd ein hymgynghoriad dyfodol yn canolbwyntio ar Westfield (Malpas Maes) ac Penny Crescent. Gallwch ymweld â'n hymgynghoriad wyneb yn wyneb yn Malpas Court ar 30 Mai 2023 10am-2pm.

Gallwch gwblhau ein harolwg ar-lein ar gyfer Malpas yma

Byddwn yn ymgynghori yn ardal Marshfield/Duffryn, bydd yr ymgynghoriad yn canolbwyntio ar parc chwarae Celtic Horizons. Gallwch ymweld â'n hymgynghoriad personol yn llyfrgell Ty Tredegar ar 6 Mehefin 2023 10am-2pm.

Gallwch gwblhau ein harolwg ar-lein ar gyfer Duffryn yma