Parc Tredegar

Saif Parc Tredegar ger Cardiff Road, yn agos i allanfa Cyffordd 28 yr M4.

Mae meysydd chwarae ac ystafelloedd newid ar gyfer clybiau chwaraeon lleol, man chwarae i blant, cwrs pitsio a phytio, cyrtiau tennis a pharc sglefrio.

Oriau Agor

Mae Parc Tredegar yn agor am 6am.  

Oriau Agor Parciau (pdf)

Lawrlwythwch amseroedd agor a chau toiledau'r parc (pdf)

Os digwydd i’ch car gael ei gloi y tu mewn i’r maes parcio ar ôl yr oriau agor, cysylltwch â Cyngor Dinas Casnewydd, (01633) 656656.

Prisiau maes parcio

 • hyd at ddwy awr = £1.00 
 • tair i bum awr = £3.00
 • dros bum awr = £5.00

Mae cyfleusterau ym Mharc Tredegar yn cynnwys: 

 • Le parcio i fwy na 100 o geir
 • Maes chwarae sy’n addas i amrywiaeth o grwpiau oedran
 • Golff gwyllt naw twll
 • Trac cerdded/rhedeg un filltir
 • Parc sglefrio a thrac beicio
 • Cyrtiau tennis
 • Caeau pêl-droed
 • Caeau rygbi
 • Wicedi criced
 • Lle cawod a newid ar gyfer 6 thîm a dyfarnwyr
 • Toiledau cyhoeddus gyda mynediad i bobl anabl  

Gwiriwch argaeledd y meysydd chwarae drwy ffonio (01633) 656656 

Parc Sglefrio Casnewydd

Mae parc sglefrio Casnewydd ym Mharc Tredegar a chafodd ei ddylunio a’i adeiladu gan Acrete Skateparks gan weithio gyda phobl ifanc a helpodd i ddewis rhai o’r nodweddion, gan gynnwys darn powlen, darn stryd, ‘peanut bowl’ a naid i feiciau.

Rhieni

 • Mae’r parc sglefrio’n denu niferoedd uchel o ddefnyddwyr a dylid goruchwylio plant iau.
 • Mae cyfnodau tawelach yn y bore yn ystod yr wythnos a fydd o bosibl yn fwy addas i blant iau.

Argymhellir bod plant 5-8 oed yn aros yn narn stryd y parc, wedi’u goruchwylio gan oedolion.

Mae’r ardal hon yn addas i ddefnyddwyr sgwteri, sglefrfyrddwyr a reidwyr BMX.

Caiff sglefrwyr cymwys 9 oed a hŷn ddefnyddio’r bowlen fach, y brif bowlen a’r ardal feicio.

Dylai reidwyr BNX sylwi na chaniateir unrhyw begiau mewn unrhyw un o’r ardaloedd hyn.

Mae’r ‘peanut bowl’ (pwll) yn addas i arbenigwyr yn unig.

Cyswllt

Parc Tredegar, Ffordd Caerdydd, Casnewydd

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd 

Gweler y map o leoliad y parc sglefrio

Bydd cyfranogwyr yn defnyddio’r parc sglefrio ar eu menter eu hunain