Parc Tredegar

COVID-19: All Newport City Council parks and playgrounds are now open.

Please follow social distancing guidance, the following areas remain closed:

 • Public toilets and changing rooms
 • Sports pitches (of any size or type) must only be used for general exercise, not for games/matches

It is important not to breach any fences, closed gates, sectioned off areas and closed park facilities. We appreciate your continued support. 


Saif Parc Tredegar ger Cardiff Road, yn agos i allanfa Cyffordd 28 yr M4.

Mae meysydd chwarae ac ystafelloedd newid ar gyfer clybiau chwaraeon lleol, man chwarae i blant, cwrs pitsio a phytio, cyrtiau tennis a pharc sglefrio.

Oriau Agor

Mae Parc Tredegar yn agor am 6am.  

Oriau Agor Parciau (pdf)

Os digwydd i’ch car gael ei gloi y tu mewn i’r maes parcio ar ôl yr oriau agor, cysylltwch â Cyngor Dinas Casnewydd, (01633) 656656.

Prisiau maes parcio

 • hyd at ddwy awr = £1.00 
 • tair i bum awr = £3.00
 • dros bum awr = £5.00

Mae cyfleusterau ym Mharc Tredegar yn cynnwys: 

 • Le parcio i fwy na 100 o geir
 • Maes chwarae sy’n addas i amrywiaeth o grwpiau oedran
 • Golff gwyllt naw twll
 • Trac cerdded/rhedeg un filltir
 • Parc sglefrio a thrac beicio
 • Cyrtiau tennis
 • Caeau pêl-droed
 • Caeau rygbi
 • Wicedi criced
 • Lle cawod a newid ar gyfer 6 thîm a dyfarnwyr
 • Toiledau cyhoeddus gyda mynediad i bobl anabl  

Gwiriwch argaeledd y meysydd chwarae drwy ffonio (01633) 656656 

Parc Sglefrio Casnewydd

Mae parc sglefrio Casnewydd ym Mharc Tredegar a chafodd ei ddylunio a’i adeiladu gan Acrete Skateparks gan weithio gyda phobl ifanc a helpodd i ddewis rhai o’r nodweddion, gan gynnwys darn powlen, darn stryd, ‘peanut bowl’ a naid i feiciau.

Rhieni

 • Mae’r parc sglefrio’n denu niferoedd uchel o ddefnyddwyr a dylid goruchwylio plant iau.
 • Mae cyfnodau tawelach yn y bore yn ystod yr wythnos a fydd o bosibl yn fwy addas i blant iau.

Argymhellir bod plant 5-8 oed yn aros yn narn stryd y parc, wedi’u goruchwylio gan oedolion.

Mae’r ardal hon yn addas i ddefnyddwyr sgwteri, sglefrfyrddwyr a reidwyr BMX.

Caiff sglefrwyr cymwys 9 oed a hŷn ddefnyddio’r bowlen fach, y brif bowlen a’r ardal feicio.

Dylai reidwyr BNX sylwi na chaniateir unrhyw begiau mewn unrhyw un o’r ardaloedd hyn.

Mae’r ‘peanut bowl’ (pwll) yn addas i arbenigwyr yn unig.

Cyswllt

Parc Tredegar, Ffordd Caerdydd, Casnewydd

Cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd 

Gweler y map o leoliad y parc sglefrio

Bydd cyfranogwyr yn defnyddio’r parc sglefrio ar eu menter eu hunain