Parciau

COVID-19: Mae parciau a meysydd chwarae Cyngor Dinas Casnewydd bellach ar agor. 

Dilynwch y canllawiau ymbellhau cymdeithasol, mae'r lleoliadau canlynol yn parhau i fod ar gau:

  • Toiledau cyhoeddus ac ystafelloedd newid
  • Ardaloedd Chwaraeon Aml-ddefnydd, parciau sglefrio a champfeydd awyr agored
  • Dylid ond defnyddio meysydd chwaraeon (o unrhyw faint neu fath) ar gyfer ymarfer corff cyffredinol, nid gemau cystadleuol

Peidiwch â defnyddio na chamu dros unrhyw ffensys, gatiau sydd ar gau, ardaloedd sydd wedi'u cau gan rwystrau a chyfleusterau parciau sydd ar gau. Rydym yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth barhaus.


Parc Belle Vue

Parc Beechwood       

Meysydd chwarae ac ardaloedd chwarae

Parc Tredegar

Oriau Agor Parciau

Parciau adrodd


Tŷ a Pharc Tredegar (Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol) 

Gwarchodfa Natur Gwlyptiroedd Casnewydd

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Chyngor Dinas Casnewydd