Ffioedd a Thaliadau Parciau

 2021 - 2022

Ffilmio

Disgrifiad

 

8 awr

 

4 awr

BBC yn ffilmio cynyrchiadau dramâu teledu / ffilm   

 £676 (yn amodol ar y cais)

 £338 (yn amodol ar y cais)

Ffilmio di-elw

 £208

 £104

Ffilmio myfyrwyr

 £0

 £0

BBC - ardal parcio

 £260

 

 

 

Llogi Pafiliwn Caerllion

Disgrifiad

Yr awr 

Llogi masnachol

 £16.45   

Llogi addysg

 £13.52

Llogi parti plant

 £13.52

Llogi cymunedol

 £10.82

 

Digwyddiadau

Disgrifiad

diwrnod 

Digwyddiad cymunedol bach, dim incwm yn cael ei gynhyrchu

 £52

Digwyddiad cymunedol sy’n cynhyrchu incwm

 £104

Digwyddiad cymunedol wrth weithredu ffair hwyl

 £300

Llogi tir ar gyfer digwyddiad elusennol corfforaethol

 £208

Costau ychwanegol:

 

Gosod a dymchwel

 £300

Ffair hwyl 1-3 o reidiau

 £300

Ffair hwyl 3 neu fwy o reidiau

 £500

Sinema Awyr Agored

 £400

Stondin arlwyo fesul

 £120

Bar alcohol

 £1000

Mynediad at ddŵr y safle

 £65

Glanhau Stryd CDC

 £300

Llogi Tir ar gyfer digwyddiadau corfforaethol

 £520

Costau ychwanegol:

 

Gosod a dymchwel

 £500

Ffair hwyl 1-3 o reidiau

 £400

Ffair hwyl 3 neu fwy o reidiau

 £500

Sinema Awyr Agored

 £500

Stondin arlwyo fesul

 £150

Bar alcohol

 £2000

Mynediad at ddŵr y safle

 £65

Glanhau Stryd CDC

 £300

 

Pitches

Football   

Pitch only (adult) (per match/pitch) summer and winter

£41.18

Pitch and 1 x changing (adult) (per all sports summer and winter)

£52.62

Changing room (per U16 age group)

 £23.10

Seasonal football charge exclusive use – football pitch only

 £1234.38

Seasonal football charge exclusive use - football pitch and changing room

 £1174.16

Seasonal football charge priority - pitch only

 £647.50

Seasonal football charge priority - pitch & changing room

 £792.79

Seasonal football charge standard - pitch only

 £469.04

Seasonal football charge standard - pitch and changing room

 £671.80

Seasonal football charge general use - Sunday sides - pitch only

 £360.80

Seasonal football charge general use - Sunday sides - pitch and changing room

 £454.30

Football pitch hire aged 11-12 years

 £10.30

Football pitch hire and changing rooms aged 11-12 years

 £15.50

Football pitch hire aged 13-16 years

 £20.89

Football pitch hire and changing rooms aged 13-16 years

 £26.31

 

Rugby 

Pitch only (adult) (per match/pitch) summer and winter

 £41.18

Pitch and 1 x changing (adult) (per all sports summer and winter)

 £52.62

Changing room (per U16 age group)

 £23.10

Rugby - exclusive use pitch and changing

 £1291.40

Rugby - exclusive pitch only

 £1234.20

Rugby - standard pitch

 £469.15

Rugby - standard pitch and changing

 £633.60

Rugby pitch hire aged 12-14 years

 £10.30

Rugby pitch hire aged 15-16 years

 £20.89

Rugby pitch hire and changing rooms aged 15-16 years

 £26.31

 

Glan Usk 

Glan Usk Astro Juniors

 £25.22

Glan Usk Astro Seniors

 £55

 

Parciau a Mannau Agored
Description                     Charge 

Darparu mainc a phlinth newydd yn dilyn cytundeb ar y lleoliad

£1,220.04 pob

Plac coffa - wedi'i osod ar fainc sy'n eiddo i'r cyngor a'i gynnal.

 £400 pob

Coeden goffa (coeden unig - dim plac na phlinth)

 £494 pob

 
Cysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd 
 

 

TRA117310 13/03/20