Ffioedd a Thaliadau Parciau

 2022 - 2023

Ffilmio
Disgrifiad 8 awr 4 awr
BBC yn ffilmio cynyrchiadau dramâu teledu / ffilm £676 (yn amodol ar y cais) £338 (yn amodol ar y cais)
Ffilmio di-elw £208 £104
Ffilmio myfyrwyr £0 £0
BBC - ardal parcio £260  
Llogi Pafiliwn Caerllion
Disgrifiad Yr awr 
Llogi masnachol £18.00
Llogi addysg £14.50
Llogi parti plant £14.50
Llogi cymunedol £11.50
Digwyddiadau
Disgrifiad Y diwrnod 
Digwyddiad cymunedol bach, dim incwm yn cael ei gynhyrchu £52
Digwyddiad cymunedol sy’n cynhyrchu incwm £104
Digwyddiad cymunedol wrth weithredu ffair hwyl £300
Llogi tir ar gyfer digwyddiad elusennol corfforaethol  £234
Costau ychwanegol:  
Gosod a dymchwel £334.50
Ffair hwyl 1-3 o reidiau £334.50
Ffair hwyl 3 neu fwy o reidiau £557
Sinema Awyr Agored £446
Stondin arlwyo fesul £134
Bar alcohol £1115
Mynediad at ddŵr y safle £65
Glanhau Stryd CDC £338
Llogi Tir ar gyfer digwyddiadau corfforaethol £585
Costau ychwanegol:  
Gosod a dymchwel £563
Ffair hwyl 1-3 o reidiau £450
Ffair hwyl 3 neu fwy o reidiau £563
Sinema Awyr Agored £563
Stondin arlwyo fesul £169
Bar alcohol £2250
Mynediad at ddŵr y safle £65
Glanhau Stryd CDC £338
£1234.38
Pitches
Football   
Pitch only (adult) (per match/pitch) summer and winter £42.83
Pitch and 1 x changing (adult) (per all sports summer and winter) £54.72
Changing room (per U16 age group) £23.10
Seasonal football charge exclusive use – football pitch only £1283.76
Seasonal football charge exclusive use - football pitch and changing room £1343.24
Seasonal football charge priority - pitch only £673.40
Seasonal football charge priority - pitch & changing room £824.50
Seasonal football charge standard - pitch only £487.80
Seasonal football charge standard - pitch and changing room £698.67
Seasonal football charge general use - Sunday sides - pitch only £375.23
Seasonal football charge general use - Sunday sides - pitch and changing room £472.47
Football pitch hire aged 11-12 years £10.30
Football pitch hire and changing rooms aged 11-12 years £15.50
Football pitch hire aged 13-16 years £20.89
Football pitch hire and changing rooms aged 13-16 years £26.31
Rugby 
Pitch only (adult) (per match/pitch) summer and winter £42.88
Pitch and 1 x changing (adult) (per all sports summer and winter) £54.72
Changing room (per U16 age group) £23.10
Rugby - exclusive use pitch and changing £1343.06
Rugby - exclusive pitch only £1283.57
Rugby - standard pitch £487.92
Rugby - standard pitch and changing £658.94
Rugby pitch hire aged 12-14 years £10.30
Rugby pitch hire aged 15-16 years £20.89
Rugby pitch hire and changing rooms aged 15-16 years £26.31
Glan Usk 
Glan Usk Astro Juniors £27.74
Glan Usk Astro Seniors £57.20
Parciau a Mannau Agored
DescriptionCharge
Darparu mainc a phlinth newydd yn dilyn cytundeb ar y lleoliad £1,318.00 pob
Plac coffa - wedi'i osod ar fainc sy'n eiddo i'r cyngor a'i gynnal. £400 pob
Coeden goffa (coeden unig - dim plac na phlinth) £494 pob


Cysylltu â Chyngor Dinas Casnewydd