Gwarchodfeydd a mannau gwyrdd

Pilton Vale nature reserve 1

Mae gan Gasnewydd nifer o warchodfeydd natur a mannau gwyrdd y gallwch eu fforio er mwyn dianc rhag bywyd pob dydd.

O Warchodfeydd Natur Cenedlaethol i fannau gwyrdd a werthfawrogir yn lleol, mae bob amser rywle i ymweld ag ef i fynd am dro neu i wylio’r bywyd gwyllt.