Nadolig Llawen

ChristmasShopping 

Sadwm Busnesau Bach

Mae Sadwrn Busnesau Bach y DU yn tynnu sylw at lwyddiant busnesau bach ac yn annog defnyddwyr i 'siopa'n lleol' a chefnogi busnesau bach yn eu cymunedau. 

Mae'n digwydd eleni ar 3 Rhagfyr ond nod yr ymgyrch yw cael effaith barhaol ar fusnesau bach.

Bydd diddanwyr stryd allan i’ch swyno a’ch cyfareddu ddydd Sadwrn.

Byddant yn crwydro canol y ddinas rhwng 10am a 4.15pm 

Bydd yr Elvish Pressies wrthi gyda thiwns nadoligaidd o’r 1950au yn dod ag ysbryd yr ŵyl i chi. 

Bydd y Lairy Fairy a’r Pwdin Nadolig Hud – yn llawn direidi a hud. 

Bydd Festive Foxley - swynwr gwych ag arlliw o Dickens a’i beni ffarthing cerddorol lliwgar.

Siopa hwyr y nos

Eleni bydd Friars Walk yn agor tan 7pm dydd Iau - dydd Sadwrn ar ôl dydd Sadwrn 19 Tachwedd ar gyfer siopa hwyr. Bydd Ffordd y Brenin hefyd ar agor yn hwyr ar ddydd Iau.

Mynwentydd

Bydd swyddfa’r fynwent yn cau ddydd Gwener 23 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Mercher 28 Rhagfyr tan 30 Rhagfyr 2022.

Bydd swyddfa’r fynwent hefyd ar gau ddydd Llun 2 Ionawr 2023 ac yn ailagor ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023.

Ni fydd darpariaeth claddu ffydd ar gael ar 25 a 26 Rhagfyr 2022 nac ar 1 Ionawr 2023.

Bydd gatiau'r parciau a'r fynwent yn parhau ar agor i bob ymwelydd o Noswyl Nadolig hyd at 2 Ionawr pan fydd y cloi yn ailddechrau.

Amlosgfa Gwent

Bydd Amlosgfa Gwent yn cau ddydd Gwener 23 Rhagfyr ac yn ailagor ddydd Mercher 28 Rhagfyr tan 30 Rhagfyr 2022.

Bydd yr Amlosgfa yn cau ddydd Llun 2 Ionawr 2023 ac yn ailagor ar ddydd Mawrth 3 Ionawr 2023.

Canolfan gyswllt

Bydd y ganolfan gyswllt eleni ar agor tan 23 Rhagfyr 2022. Yna bydd y ganolfan gyswllt ar gau tan 28 Rhagfyr a bydd ar agor tan, gydag oriau gwaith arferol 30 Rhagfyr.

Bydd y ganolfan gyswllt hefyd ar gau ar 2 Ionawr 2023, ond bydd ar agor o 3 Ionawr 2023, gydag oriau busnes arferol.

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu

Gan fod dydd Nadolig a dydd Calan yn disgyn ar ddydd Sul eleni, bydd holl ddyddiau casglu’r cyngor a Wastesavers yn aros yr un fath.

Gwiriwch eich diwrnodau casglu

Eleni bydd y CAGC ar gau Dydd Nadolig a Dydd Calan. Am fwy o wybodaeth ac i archebu slot cliciwch yma

Ailgylchu adeg y Nadolig

Mae'r Nadolig bob amser yn cynhyrchu llawer o wastraff y gellir ei ailgylchu - o ddeunydd pacio cardbord a phapur lapio i fwyd sydd dros ben.  Dyma rai awgrymiadau ar sut i ailgylchu'r rhain gartref.

  • Defnyddiwch y prawf creinsio

Ddim yn siŵr a ellir ailgylchu darn o bapur? Ceisiwch ei greinsio yn eich llaw. Os nad yw'n neidio’n ôl, yna gellir ei ailgylchu. Mae'n brawf da i'w ddefnyddio gyda phapur lapio. Ac os ydych chi'n ailgylchu cardiau pen-blwydd neu’r Nadolig, tynnwch unrhyw ddarnau â ‘gliter’ yn gyntaf.  

  • Torrwch eich cardbord

Torrwch eich cardbord fel ei fod yn ffitio yn y blwch a/neu fag gwyrdd. Mae Wastesavers hefyd yn derbyn swp bychan, wedi’i blygu, wrth ochr y blwch os yw’r un maint â'r blwch gwyrdd.  Gellir mynd â darnau mwy i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) i'w hailgylchu.

  • Caru Bwyd, Casáu Gwastraff  

Oeddech chi’n gwybod bod croen un fanana yn creu digon o ynni i bweru dau ffôn clyfar? Wrth glirio'r llestri ar ôl bwyta, rhowch y gwastraff bwyd yn y cadi ailgylchu yn lle ei roi yn y bin. 

  • Ailgylchwch eitemau trydanol diangen

Os nad ydynt wedi torri, beth am roi bywyd newydd iddynt er mwyn i rywun arall eu mwynhau?  Gallwch fynd â nhw i Siop y Domen yn CAGC, neu fynd i siop newydd Wastesavers ar Chepstow Road, y Maendy. 

Gellir mynd ag unrhyw eitemau bach sydd wedi torri i CAGC i'w hailgylchu neu eu rhoi yn y blwch glas i'w casglu. I gael mwy o wybodaeth am sut i ailgylchu eitemau trydanol diangen, ewch i www.recycleyourelectricals.org.uk

Coed Nadolig go iawn

Gellir ailgylchu coed Nadolig go iawn yn CAGC – trefnwch slot yno.

Fel arall, gallwch dorri eich coeden a'i storio yn eich bin gwastraff gardd nes bod y casgliadau'n ailddechrau yn y gwanwyn.