Nadolig Llawen

ChristmasShopping 

Mynediad i fynwentydd dros y Nadolig

Mynwentydd Sant Gwynllwg ac Eglwys y Drindod:

Mynediad i gerddwyr saith diwrnod yr wythnos

 

Mynediad i gerbydau ar gael:

Dydd Gwener 24 Rhagfyr – ar ôl oriau gwaith

Dydd Sadwrn 25 Rhagfyr i Dydd Mawrth 28 Rhagfyr

Dydd Sadwrn 1 Ionawr i Dydd Llun 3 Ionawr

 

Mynediad i gerbydau ddim ar gael:

Dydd Mercher 29 Rhagfyr i Dydd Gwener 31 Rhagfyr

 

Mynwent Llanfarthin:

Mynediad i gerddwyr saith diwrnod yr wythnos  (nid yw’r gatiau i gerddwyr wedi'u cloi).

Mynwent Caerllion:

Gatiau mynediad i gerddwyr a cherbydau ar agor saith diwrnod yr wythnos.  

Casgliadau gwastraff ac ailgylchu

Gan fod Dydd Nadolig a Dydd Calan ill dau ar Ddydd Sadwrn eleni, ni fydd unrhyw un o ddiwrnodau casglu'r Cyngor na Wastesavers yn newid. Gwiriwch eich diwrnod casglu.

Ailgylchu adeg y Nadolig

Mae'r Nadolig bob amser yn cynhyrchu llawer o wastraff y gellir ei ailgylchu - o ddeunydd pacio cardbord a phapur lapio i fwyd sydd dros ben.  Dyma rai awgrymiadau ar sut i ailgylchu'r rhain gartref.

  • Defnyddiwch y prawf creinsio

Ddim yn siŵr a ellir ailgylchu darn o bapur? Ceisiwch ei greinsio yn eich llaw. Os nad yw'n neidio’n ôl, yna gellir ei ailgylchu. Mae'n brawf da i'w ddefnyddio gyda phapur lapio. Ac os ydych chi'n ailgylchu cardiau pen-blwydd neu’r Nadolig, tynnwch unrhyw ddarnau â ‘gliter’ yn gyntaf.  

  • Torrwch eich cardbord

Torrwch eich cardbord fel ei fod yn ffitio yn y blwch a/neu fag gwyrdd. Mae Wastesavers hefyd yn derbyn swp bychan, wedi’i blygu, wrth ochr y blwch os yw’r un maint â'r blwch gwyrdd.  Gellir mynd â darnau mwy i Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC) i'w hailgylchu.

  • Caru Bwyd, Casáu Gwastraff  

Oeddech chi’n gwybod bod croen un fanana yn creu digon o ynni i bweru dau ffôn clyfar? Wrth glirio'r llestri ar ôl bwyta, rhowch y gwastraff bwyd yn y cadi ailgylchu yn lle ei roi yn y bin. 

  • Ailgylchwch eitemau trydanol diangen

Os nad ydynt wedi torri, beth am roi bywyd newydd iddynt er mwyn i rywun arall eu mwynhau?  Gallwch fynd â nhw i Siop y Domen yn CAGC, neu fynd i siop newydd Wastesavers ar Chepstow Road, y Maendy. 

Gellir mynd ag unrhyw eitemau bach sydd wedi torri i CAGC i'w hailgylchu neu eu rhoi yn y blwch glas i'w casglu. I gael mwy o wybodaeth am sut i ailgylchu eitemau trydanol diangen, ewch i www.recycleyourelectricals.org.uk

Coed Nadolig go iawn

Gellir ailgylchu coed Nadolig go iawn yn CAGC – trefnwch slot yno.

Fel arall, gallwch dorri eich coeden a'i storio yn eich bin gwastraff gardd nes bod y casgliadau'n ailddechrau yn y gwanwyn.