Tŷ Tredegar

Saif Tŷ Tredegar mewn parc 90 erw prydferth a dyma un o'r enghreifftiau gorau o blasty o'r 17eg ganrif, sef cyfnod Siarl II, ym Mhrydain.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Yn sgil cytundeb â Chyngor Dinas Casnewydd, fe wnaeth yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ymgymryd â rheolaeth Tŷ Tredegar, ei erddi a'i barcdir ar 16 Mawrth 2012.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy'n rheoli Tŷ Tredegar; ewch i'w gwefan am fanylion

Oriau agor a digwyddiadau

Ewch i dudalennau gwe'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar gyfer Tŷ Tredegar i gael manylion am oriau agor, digwyddiadau a manylion eraill, gan gynnwys y siopau crefftau sydd ar agor ar y safle.

Gall trigolion ac ymwelwyr â Chasnewydd gael mynediad am ddim i'r parcdir a'r ardal chwarae i blant.