Golff

Yn gartref i Gwpan Ryder 2010 a Chystadleuaeth Agored Cymru, gyda chefn gwlad prydferth a thros 30 o glybiau golff yn yr ardal, mae gan Gasnewydd lawer i'w gynnig i chwaraewyr golff.

Mae Casnewydd yn dod yn gyrchfan blaenllaw ar gyfer golff ac mae'n gartref i un o brif westai golff Ewrop, Gwesty'r Celtic Manor, lleoliad un o'r cystadlaethau Cwpan Ryder mwyaf cyffrous erioed yn 2010.

Mae clybiau golff yn cynnig cystadlaethau trwy gydol y flwyddyn, felly os hoffech fod yn geffyl blaen a darganfod y golff gwych sydd gan Gasnewydd i'w gynnig, rhowch gynnig ar y cyrsiau sydd wedi'u rhestru isod.

Mae llawer o ddarparwyr llety Casnewydd yn cynnig gwyliau golff arbennig, gan gynnwys:

Neu ewch i wefan The Greens of Southern Wales am ragor o wybodaeth.

Clybiau Golff Casnewydd

Clwb Golff Caer-llion

Clwb Golff Llanwern

Clwb Golff Casnewydd

Clwb Golff y Parc

Clwb Golff Llynnoedd Peterstone

Clwb Golff Llaneirwg

Gwesty'r Celtic Manor

Clwb Golff Parc Tredegar