Gweithgareddau cyffredinol

Ynysyfro reservoirs

Os ydych chi'n chwilio am rywbeth ychydig yn wahanol i'w wneud, sy'n llawn hwyl, edrychwch ar y gweithgareddau isod, sy'n berffaith i grwpiau bach.

Golff

Mae gan Gasnewydd ddetholiad o gyrsiau golff gwych sy'n croesawu cymdeithasau a grwpiau, yn ogystal â nifer o glybiau golff sy'n darparu ar gyfer grwpiau.

Edrychwch ar y detholiad o gyrsiau golff sydd ar gael yng Nghasnewydd.

Supakart Casnewydd

Canolfan wibgartio dan do gyffrous yw Supakart lle gallwch rasio mewn gwibgartiau dan do 200cc sy'n cyrraedd 45mya, ar y trac mwyaf a chyflymaf yng Nghymru.

Mae'r trac heriol yn cynnwys twnnel, cymysgedd o fachdroeon, a phont 450 troedfedd gyda chroesiad ac amser lap o 35 eiliad ar gyfartaledd!

Mae Supakart yn croesawu grwpiau ac mae caffi ar y safle sy'n gweini bwyd poeth ac oer.

Ffon: +44(0)1633 280808

Gwe: www.supakart.co.uk

 

Exit-60 Ystafell Ddianc

Rydych chi a hyd at chwe ffrind wedi'ch cloi yn ein hystafell thema am 60 munud ac yn gorfod dianc. Bydd angen i chi weithio gyda'ch gilydd fel tîm i ddehongli cliwiau, cwblhau posau a gweithio allan yn union beth sy'n real a beth sydd ddim os ydych chi am guro ein hystafell. P’un a ydych yn newydd i ystafelloedd dianc neu’n arbenigwr profiadol, rydym yn siŵr y cewch eich synnu.

 

Marchogaeth

Mae sawl stabl yng Nghasnewydd a'r cyffiniau sy'n cynnig cyfleoedd ar gyfer marchogaeth:

Stabl ac Ysgol Farchogaeth Beau Court

Ffon: +44(0)1633 252004

Canolfan Farchogol Ponderosa

Ffon: +44(0)1633 411777

Ysgol Farchogaeth Springfield

Ffon: +44(0)1633 680610

Stablau Hurio Isca

Ffon: +44(0)1633 420293

 

Pysgota

Cronfeydd Dŵr Ynysyfro

Ffon: +44(0)1633 838250

O fewn milltir o gyffordd 27 yr M4 ac oddeutu hanner milltir o Ganolfan Camlas y Pedwar Loc ar Ddeg, Tŷ-du, mae'r cronfeydd dŵr yn cynnwys dau lyn 16 a 10 erw, mewn man tawel ac mae digon o bysgod yno diolch i gyflenwi rheolaidd.

Llynnoedd Peterstone

Ffon: +44(0)7074 053332

Ebost: [email protected]

Pysgota bras mewn llynnoedd gyda stoc dda o garpiaid, penhwyaid a merfogiaid, mewn lleoliad prydferth ychydig funudau'n unig oddi ar gyffordd 28 yr M4 a 10 munud o ganol dinas Casnewydd.

 

Parc Trampolinio

Yn ogystal â mwy na 100 o drampolinau, mae'r atyniad hwn yn cynnwys wal ddringo 'clipio a dringo' a chwrs ymosod.

Ffon: +44(0)1633 746161

 

Quack Pack

Mae Quack Pack Meirion Owen yn darparu arddangosiadau heidio hwyaid doniol iawn i'r cyhoedd a chleientiaid corfforaethol. Mae'r tîm Quack Pack o gŵn defaid a hwyaid Rhedwyr Indiaidd digrif yn darparu arddangosiadau difyr, addysgol a rhyngweithiol mewn sioeau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol, yn ogystal â digwyddiadau preifat.

Profwch y cŵn a'r hwyaid yn agos, a'r berthynas rhwng pobl, cŵn heidio ac anifeiliaid fferm. Dysgwch sut i reoli ci defaid sydd wedi'i hyfforddi'n dda gan ddefnyddio pedwar gorchymyn lleisiol, a llywio'r hwyaid egnïol ac awyddus i blesio trwy dwneli, i lawr llithrfeydd ac o amgylch rhwystrau mewn grŵp tynn gan ddefnyddio'ch menter a chŵn defaid. Nid yw pethau'n dilyn y cynllun bob tro, sy'n ychwanegu at yr hwyl!

Ffon: +44(0)1267 290282

Ffon: +44(0)7779 600112

 

Escape Charters 

Ffon: +44 (0)1633 660488
Ffon: +44 (0)7890 782344

Mwynhewch antur fythgofiadwy yn môr-enweirio ac yn cael diwrnod gwych o hwylio Môr Hafren.

Wayne Cook, pysgotwr brwd sydd â 24 blynedd o brofiad hwylio, sy'n berchen ar 'The Escape', a gall hyd yn oed helpu dechreuwyr i ddal pysgodyn! 

 

Barefoot Ceramics

Ffon: +44(0)1633 262830

Gweithgarwch â gwahaniaeth! Rhowch gynnig ar beintio crochenwaith gyda'ch teulu neu'ch ffrindiau, neu ar gyfer digwyddiad corfforaethol.

Rhowch gynnig ar lunio llestr a pheintio'ch dyluniad eich hun ar ddewis enfawr o grochenwaith.

 

Where When Wales

Clwb lleol yw Where When Wales sy'n cynnig gweithgareddau i grwpiau yn ne Cymru.

Mae digwyddiadau'n cael eu rheoli gan gydlynwyr i gynorthwyo os bydd ymholiad yn codi. Mae'r gweithgareddau'n amrywio o ferlota a dringo, i ddawnsio salsa a bowlio.

Ffon: +44(0)1633 869700