Bowls

Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn gyfrifol am bum lawnt fowlio gyhoeddus, sydd ar agor fel arfer o 1pm tan 9pm, rhwng canol mis Ebrill a chanol mis Medi.

Mae eu manylion cyswllt a'u lleoliadau i'w gweld isod:

Beechwood 

  Parc Beechwood

 (01633) 274211

Belle Vue 

  Parc Belle Vue

 (01633) 211907

Caerleon 

  Coldbath Road, Caerllion

 (01633) 420487

St. Julians 

 Glebelands, St. Julians

 (01633) 262795

Gweler hefyd wefan Cymdeithas Bowlio Awyr Agored Casnewydd

Bowls dan do

Gweler Canolfan Bowls Dan Do Casnewydd