Dyled

Cartoon figure with signpost

Dilynwch y dolenni isod i fudiadau sy'n rhoi cymorth a chefnogaeth gyfrinachol, yn rhad ac am ddim, i bobl sy'n cael trafferthion ariannol:

Mae Cyfeiriadur Cynhwysiant Ariannol Casnewydd (pdf) yn rhoi manylion mudiadau sy'n rhoi cyngor a chymorth yng Nghasnewydd.

Lle i Anadlu: Daeth cynllun newydd wedi ei gefnogi gan y llywodraeth â’r nod o roi amser a lle i bobl mewn dyled i geisio cymorth gan gynghorwyr dyled cymwysedig i rym ar 4 Mai 2021.

 

Cyngor ar ddyledion gan Gymdeithasau Tai

Mae cymdeithasau tai yng Nghasnewydd yn rhoi cyngor arbenigol ar ddyledion i'w tenantiaid: