Faint yw fy Nhreth Gyngor?

Nid yw'r nodwedd bil rhithwir ar gael ar hyn o bryd. Mae manylion newidiadau treth gyngor ar gael yn Fy Nghasnewydd