Taliadau i gyflenwyr

Mae'r adroddiadau isod yn rhestru cyfanswm y taliadau i gyflenwyr, sydd â gwerth cronnus o fwy na £500. 

Mae cyhoeddi'r rhestrau hyn yn rhan o ymrwymiad y cyngor i fod yn agored ac yn dryloyw gyda'i drigolion. 

Ebrill i Fawrth 2023 - 2024

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2023

Ebrill i Fawrth 2022 - 2023

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2022

Ch2- Gorffennaf i Fedi 2022

Ch3- Hydref i Ragfyr 2022

Ch4- Ionawr i Fawrth 2023

Ebrill i Fawrth 2021 - 2022

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2021

Ch2 - Gorffennaf i Fedi 2021

Ch3 - Hydref i Ragfyr 2021

Ch4 Ionawr i Fawrth 2022

Ebrill i Fawrth 2020-21

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2020

Ch 2 - Gorffennaf i Fedi 2020

Ch3 - Hydref i Ragfyr 2020

Ch3 - Ionawr i Fawrth 2021

Ebrill i Fawrth 2019-20

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2019

Ch2 - Gorffennaf i Fedi 2019

Ch3 - Hydref i Ragfyr 2019

Ch4 - Ionawr i Fawrth 2020

Ebrill i Fawrth 2018-19

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2018

Ch 2 - Gorffennaf i Fedi 2018

Ch 3 - Hydref i Ragfyr 2018

Ch4 - Ionawr i Fawrth 2019

Ebrill i Fawrth 2017-18

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2017

Ch2 - Gorffennaf i Fedi 2017

Ch3 - Hydref i Ragfyr 2017

Ch4 - Ionawr i Fawrth 2018

Ebrill i Fawrth 2016-17

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2016

Ch2 - Gorffennaf i Fedi 2016

Ch3 - Hydref i Ragfyr 2016

Ebrill i Fawrth 2015-16

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2015

Ch2 - Gorffennaf i Fedi 2015

Ch3 - Hydref i Ragfyr 2015

Ch4 - Ionawr i Fawrth 2016

Ebrill i Fawrth 2014-15

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2014

Ch2 - Gorffennaf i Fedi 2014

Ch3 - Hydref i Ragfyr 2014

Ch4 - Ionawr i Fawrth 2015

Ebrill i Fawrth 2013-14

Ch1 - Ebrill i Fehefin 2013

Ch2 - Gorffennaf i Fedi 2013

Ch3 - Hydref i Ragfyr 2013

Ch4 - Ionawr i Fawrth 2014