Newport Matters production costs

Mae’n bwysig bod corff cyhoeddus, fel Cyngor, yn cyfathrebu’n rheolaidd â’r bobl a’r cymunedau y mae’n ei wasanaethu.

Materion Casnewydd yw papur newydd Cyngor Dinas Casnewydd i breswylwyr a gyhoeddir chwe gwaith y flwyddyn.

Mae ganddo ddosbarthiad o tua 69,000 copi fesul rhifyn a chaiff ei gyhoeddi, ei brintio a’i ddosbarthu i bob cartref yng Nghasnewydd am tua 4c fesul rhifyn fesul preswylydd.

Does gan lawer o breswylwyr Casnewydd ddim mynediad i’r rhyngrwyd na chyfryngau newyddion digidol a dengys ymchwil bod Materion Casnewydd yn ffurf printiedig gwerthfawr iddyn nhw.

Mae’r ymdrechion i ostwng costau cyhoeddi yn cynnwys tendrau rheolaidd a chreu incwm o hysbysebion.

Mae’r holl gynnwys golygyddol a’r gwaith dylunio yn cael ei wneud yn fewnol er na chyflogir staff y Cyngor i weithio ar Materion Casnewydd.

Mae ei gyhoeddi yn ffurfio cylch gorchwyl ehangach o gyfathrebu gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, cysylltiadau â’r cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, rheoli argyfyngau, cynnwys y wefan, marchnata a dylunio corfforaethol.

Caiff Casnewydd ei argraffu gan Newsquest Media Group ond mae’n ddarostyngedig i broses dendro reolaidd.

Mae preswylwyr yn cael 6 rhifyn y flwyddyn am gost flynyddol i’r Cyngor o 21 ceiniog y pen – llai na thraean o gost stamp ail ddosbarth (66c).

Gweld a lawrlwytho rhifynnau Materion Casnewydd.

 

 

2017/18

2018/19 2019/20 2020/21  2021/22

Nifer y rhifynnau bob blwyddyn

6

 6

6

5 (Rhifyn Mai wedi'i ganslo - Covid-19)

 6

Cost gros printio 6 rhifyn

£16,488

£16,005 £12,393.50

 £10,357.13

 £12,872

Cost gros dosbarthu 6 rhifyn

£26,072.94

 £25,733.63

£25,824.90

 £22,138.42

 £26,664

Incwm hysbysebu 6 rhifyn

 £1,800

£800 £0

 £635

 £1,720

Cost net flynyddol 6 rhifyn

£40,832.94

 £40,997.95

£38,552.76

 £31,860.55

 £37,816

Cost net ar gyfartaledd fesul rhifyn

£6,805.49

 £6,829.66

£6,425.46

 £6,372.11

 £6,302.67

Cost net ar gyfartaledd fesul preswylydd fesul blwyddyn

27c

 27c

26c 21c

 24c

Cost net ar gyfartaledd fesul preswylydd fesul rhifyn

4.5c

 4.5c

4c 4c  4c
 TRA106043