Newport Matters production costs

Mae’n bwysig bod corff cyhoeddus, fel Cyngor, yn cyfathrebu’n rheolaidd â’r bobl a’r cymunedau y mae’n ei wasanaethu.

Materion Casnewydd yw papur newydd Cyngor Dinas Casnewydd i breswylwyr a gyhoeddir chwe gwaith y flwyddyn.

Mae ganddo ddosbarthiad o tua 69,000 copi fesul rhifyn a chaiff ei gyhoeddi, ei brintio a’i ddosbarthu i bob cartref yng Nghasnewydd am tua 4c fesul rhifyn fesul preswylydd.

Does gan lawer o breswylwyr Casnewydd ddim mynediad i’r rhyngrwyd na chyfryngau newyddion digidol a dengys ymchwil bod Materion Casnewydd yn ffurf printiedig gwerthfawr iddyn nhw.

Mae’r ymdrechion i ostwng costau cyhoeddi yn cynnwys tendrau rheolaidd a chreu incwm o hysbysebion.

Yn y flwyddyn ariannol 2016/17, roedd cost net Materion Casnewydd i’r Cyngor yn £36,562.89 sy’n tua 0.01% o gyllideb flynyddol y Cyngor sef £264 miliwn.

Mae’r holl gynnwys golygyddol a’r gwaith dylunio yn cael ei wneud yn fewnol er na chyflogir staff y Cyngor i weithio ar Materion Casnewydd.

Mae ei gyhoeddi yn ffurfio cylch gorchwyl ehangach o gyfathrebu gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, cysylltiadau â’r cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, rheoli argyfyngau, cynnwys y wefan, marchnata a dylunio corfforaethol.

Caiff Casnewydd ei argraffu gan Trinity Mirror ond mae’n ddarostyngedig i broses dendro reolaidd.

Mae preswylwyr yn cael 6 rhifyn y flwyddyn am gost flynyddol i’r Cyngor o 26 ceiniog y pen – llai na hanner cost stamp ail ddosbarth (65c).

Gweld a lawrlwytho rhifynnau Materion Casnewydd.

 

 

2015/16

2016/17

2017/18

2018/19

2019/20

 

Nifer y rhifynnau bob blwyddyn

6

6

 6

6

6

 

Cost gros printio 6 rhifyn

£13,646.64

£16,327.89

£16,488

£16,005

 £12,393.50

 

Cost gros dosbarthu 6 rhifyn

£27,524.58

£24,933.00

 £26,072.94

£25,733.63

 £25,824.90

 

Incwm hysbysebu 6 rhifyn

£6,337.00

£4,698.00

 £1,800

£800

 0

 

Cost net flynyddol 6 rhifyn

£34,834.22

£36,562.89

 £40,832.94

£40,997.95

 £38,552.76

 

Cost net ar gyfartaledd fesul rhifyn

£5,805.70

£6,093.82

 £6,805.49

£6,829.66

 £6,425.46

 

Cost net ar gyfartaledd fesul preswylydd fesul blwyddyn

24c

25c

 27c

27c

26c

 

Cost net ar gyfartaledd fesul preswylydd fesul rhifyn

4c

4c

 4.5c

4.5c

4c

 
 TRA106043