Lwfansau a Threuliau Cynghorwyr

Mae manylion y lwfansau hyn a'r cyfraddau presennol wedi'u hamlinellu yn nogfen Cynllun Lwfansau Aelodau. 

Lawrlwytho'r rhestr taliadau a wnaed i gynghorwyr yn 2022/2023 (pdf)

Lawrlwytho'r rhestr taliadau a wnaed i gynghorwyr yn 2021/22 (pdf)

Lawrlwytho'r rhestr taliadau a wnaed i gynghorwyr yn 2019/20 (pdf)

Lawrlwytho'r rhestr taliadau a wnaed i gynghorwyr yn 2018/19 (pdf)

Lawrlwytho'r rhestr taliadau a wnaed i gynghorwyr yn 2017/18 (pdf)

Lawrlwytho'r rhestr taliadau a wnaed i gynghorwyr yn 2016/17 (pdf)

Lawrlwytho'r rhestr taliadau a wnaed i gynghorwyr yn 2015/16 (pdf)

Lawrlwytho'r rhestr taliadau a wnaed i gynghorwyr yn 2014/15 (pdf)

Lwfansau cynghorwyr unigol

Mae'r data hwn yn cynnwys yr holl lwfansau a threuliau a dderbyniodd cynghorwyr yn eu rôl etholedig, ddemocrataidd, gyda Chyngor Dinas Casnewydd.

Lwfansau 2021/2022 (pdf)

Lwfansau 2020/2021 (pdf)

Lwfansau 2019/2020 (pdf)

Lwfansau 2018/2019 (pdf)

Lwfansau 2017/2018 (pdf)

Lwfansau 2016/2017 (pdf)

Lwfansau 2015/2016 (pdf)

Lwfansau 2014/2015 (pdf)

Lwfansau 2013/2014 (pdf)