Cam 6: Talu'r balans

Mansion House wedding car

Gofynnwn i chi sicrhau bod balans llawn eich seremoni wedi’i dalu o leiaf chwe wythnos cyn dyddiad y seremoni, tua’r un amser ag y byddwch yn dweud wrthym am eich dewisiadau seremoni.

Gellir gwneud taliadau wyneb yn wyneb dros y ffôn rhwng 9.30am a 3pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. 

Mae ein ffioedd yn cael eu hadolygu bob blwyddyn, felly cofiwch y gall pris eich seremoni gynyddu os yw ar ôl 1 Ebrill.

Wrth gwrs, byddwn yn rhoi gwybod i chi cyn gynted ag yr ydym yn cael cadarnhad o unrhyw ffioedd cynyddol.

 

<<Yn ôl i: Cam 5: Eich dewisiadau seremoni

 

TRA116438 28/02/20