Ffioedd priodas a phartneriaeth sifil

Mae’r ffi Cadw'r Dyddiad yn £37 o 1 Ebrill 2024.

Ffioedd cyfredol o fis Ebrill 2024 

I roi hysbysiad cyfreithiol o briodas neu bartneriaeth sifil codir tâl o £42 yr un, sy'n daladwy gan y cwpl i'w hawdurdodau lleol.

Os oes gan un o'r partïon i'r briodas neu'r bartneriaeth sifil ddogfen ddiddymu a gyhoeddir y tu allan i Ynysoedd Prydain, mae ffi ychwanegol yn daladwy i'w hystyried.

Cysylltwch â ni yn y swyddfa gofrestru am ragor o wybodaeth.

Mae ffioedd eraill i gynnal a chofrestru priodas fesul cwpl ac maent yn daladwy o leiaf chwe wythnos cyn y seremoni. 

Y Plasty

Dydd Llun - Ddydd Gwener: £384 (ynghyd â thystysgrif, £12.50)
Dydd Mercher (Ystafell Ardd): £168 (ynghyd â thystysgrif, £12.50)
Dydd Sadwrn: £462 (ynghyd â thystysgrif, £12.50)

Gellir gofyn am seremoni gardd Y Plasty pan fyddwch yn cadw'r dyddiad

Swyddfa Gofrestru (seremoni syml)

Dydd Mawrth yn unig:          

             £56 (ynghyd â thystysgrif, £12.50)

Gan fod yn rhaid i'r Swyddfa Gofrestru fod ar gael ar gyfer pob math o apwyntiad, mae ceisiadau am seremonïau syml wedi'u cyfyngu i ddydd Mawrth yn unig. 

Presenoldeb seremoni'r eglwys/capel

Presenoldeb cofrestrydd:   

    £104 (ynghyd â thystysgrif, £12.50)

Seremonïau mewn safleoedd cymeradwy

Dydd Llun i Dydd Gwener: £499 (ynghyd â thystysgrif, £12.50)

Dydd Sadwrn i Dydd Sul: £583 (ynghyd â thystysgrif, £12.50)

Gwyliau banc: £672 (ynghyd â thystysgrif, £12.50) 

Os caiff ei gynnig gan y lleoliad, gellir gofyn am seremoni tu allan pan fyddwch yn cadw'r dyddiad. Mae telerau ac amodau'n berthnasol.

Bydd ffioedd statudol ychwanegol yn daladwy am y rhagbaratoadau cyfreithiol sy'n angenrheidiol ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil (gweler uchod).

Mae ffi seremoni gynsail gymeradwy yn daladwy am bresenoldeb y tîm cofrestru ac mae'n ychwanegol at y rhai a godir gan y lleoliad.