Ffioedd tystysgrifau

Cyhoeddi Tystysgrifau (o'r archif) gan y Cofrestrydd Arolygol, o 16 Chwefror 2019 ymlaen.

Ffioedd chwilio am dystysgrif

Chwilio blwyddyn cyn ac ar ôl y dyddiad

   am ddim

Chwilio am 5 mlynedd arall

   £10

Chwilio am 10 mlynedd arall

   £20

Gwasanaeth yr undydd

Tystysgrif safonol

  £38.50  

Tystysgrif fer (ardal enedigol, enw a dyddiad geni yn unig) 

  £38.50

Gwasanaeth arferol

Tystysgrif safonol    

  £12.50  

Tystysgrif fer

  £12.50

Cysylltu

Dyma'r manylion cysylltu ar gyfer Gwasanaeth Cofrestru Casnewydd