Talu am rywbeth

CRM - Save time - image only

Gallwch wneud cais, adrodd neu dalu am wasanaethau’r cyngor ar-lein ar adeg ac mewn lleoliad sy’n addas i chi.

Drwy ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein ac ap gallwch gysylltu â’r cyngor yn gyflym a chael ymateb cyflym.  

Os byddwch yn creu cyfrif personol, byddwch yn gallu gweld eich holl ymholiadau ac ymatebion mewn un lle.  

Fodd bynnag, gallwch dal adrodd, gofyn a thalu am wasanaethau heb greu cyfrif – trwy fewngofnodi fel gwestai.  

Mae’r ap My Newport hefyd yn ei gwneud hi’n haws i ofyn am wasanaethau'r cyngor pan rydych allan. Gallwch ei lawrlwytho o siop apiau eich darparwr – chwiliwch am ‘My Newport’.  

Gwneud taliad

Treth gyngor, ardrethi busnes, budd-dal tai

Gwneud taliad treth gyngor

Talu cyfraddau busnes

Talu gordaliad o’r budd-dal tai

Dirwyon parcio a hysbysiadau cosb benodedig

Talu dirwy parcio

Talu hysbysiad cosb benodedig, e.e. baw cŵn, sbwriel, graffiti, achosion o dorri GDMC ac ati

Gofal cartref, Cerddoriaeth Gwent, Monwel

Talu am gymorth gofal cartref

Talu am offeryn neu arholiad cerddoriaeth Cerddoriaeth Gwent

Prynu tŷ Monwel a phlatiau ac arwyddion drysau