Gwasanaethau ar-lein

CRM - Save time - image only

Gallwch wneud cais, adrodd neu dalu am wasanaethau’r cyngor ar-lein ar adeg ac mewn lleoliad sy’n addas i chi.

Drwy ddefnyddio ein gwasanaethau ar-lein ac ap gallwch gysylltu â’r cyngor yn gyflym a chael ymateb cyflym.  

Os byddwch yn creu cyfrif personol, byddwch yn gallu gweld eich holl ymholiadau ac ymatebion mewn un lle.  

Fodd bynnag, gallwch dal adrodd, gofyn a thalu am wasanaethau heb greu cyfrif – trwy fewngofnodi fel gwestai.  

Mae’r ap My Newport hefyd yn ei gwneud hi’n haws i ofyn am wasanaethau'r cyngor pan rydych allan. Gallwch ei lawrlwytho o siop apiau eich darparwr – chwiliwch am ‘My Newport’.  

Gofyn am wasanaeth Cyngor

Talu am wasanaeth Cyngor

·         Gallwch nawr reoli eich cyfrif treth gyngor ar-lein -
rhagor o wybodaeth a chofrestru

Gwneud adroddiad i'r Cyngor

Mewngofnodwch i Gwasanaethau Fy Nghyngor os oes gennych ffurflen gais wedi'i chadw yr hoffech barhau â hi. Ar ôl i chi fewngfnodi, ewch i'r adran "Ceisiadau Gwasanaeth drafft" ar frig y sgrin ar y dde. I agor y ffurflen, cliciwch y symbol golygu i'r chwith o'r un rydych chi am ei chwblhau.

Pori gwasanaethau cyngor ar-lein eraill