Newyddion

Busnesau newydd yn agor ym Marchnad Casnewydd

Wedi ei bostio ar Tuesday 20th December 2016

 Mae Marchnad Casnewydd wedi croesawu dau fusnes i'r adeilad hanesyddol yng nghanol Heol Fawr y ddinas.

Bydd Fish Shack, busnes penigamp sy'n cael ei redeg gan deulu sydd â mwy na 50 mlynedd o brofiad, yn masnachu bob dydd Gwener o 9am i 3pm. Mae wedi'i leoli gyferbyn â'r stondin ffrwythau a llysiau sefydledig, Love Fresh.

Mae Rani Manship wedi sefydlu'r Eyebrow Bar sydd ar agor chwe diwrnod yr wythnos ac sy'n cynnig edafu, glanhau wynebau, colur a chwyro'r corff.

Dywedodd y Cynghorydd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd: "Mae'n wych gweld bod busnesau newydd yn cael eu denu i ganolfan siopa hynaf y ddinas a dymunaf y gorau i Fish Shack a Rani ar gyfer y dyfodol.

"Rydym yn gweithio gyda'n partneriaid Newport Norse, sy'n rheoli'r farchnad, i hybu a chefnogi ein masnachwyr annibynnol lleol gan ein bod ni eisiau i'n marchnad draddodiadol dyfu a ffynnu. Byddwn yn annog siopwyr i fynd i'r farchnad wrth iddynt ymweld â chanol y ddinas a gweld yr hyn sydd ganddi i'w gynnig."

Mae Fish Shack, Enillydd Cyflenwr Bwyd Môr y Flwyddyn Cymru 2016, ag ymgyrch i ddod â physgod ffres i gymaint o gymunedau â phosibl.

Yn rhan o'r Vin Sullivan Group, mae'n gallu cael amrywiaeth eang o bysgod ffres bob dydd a'i gynnig i'r cyhoedd am bris rhesymol. Mae tîm medrus a chyfeillgar yno i hollti, tynnu croen a diberfeddu'r pysgod.

Dywedodd Tom Rudge, llefarydd ar gyfer y cwmni: "Teimlom fod cymunedau yn yr ardal amgylchynol yn derbyn dewis cyfyngedig neu ddim dewis o gwbl o ran eu pysgod a'u pysgod cregyn ffres.

"Ar ôl i ni ddysgu bod Casnewydd wedi colli ei gwerthwr pysgod yn ddiweddar, teimlom ei fod yn gyfle gwych i gynnig ein busnes yn y ddinas."

I archebu pysgod o flaen llaw neu i ddysgu mwy am eu gwasanaethau e-bostiwch [email protected]; ffoniwch 01495 796617 neu dewch o hyd iddynt ar Facebook.

Mae'r Eyebrow Bar ar agor o ddydd Llun i ddydd Sadwrn, 9am i 5pm, a gallwch ffonio 07412 802744 i siarad â nhw.

Roedd Rani'n gweithio yn y diwydiant harddwch ym Mhacistan ers 10 mlynedd cyn symud i'r DU. Dywedodd: "Sefydlon ni ym Marchnad Casnewydd oherwydd ei awyrgylch cynnes a chyfeillgar a'i phoblogrwydd gyda phobl leol. Mae Newport Norse wedi bod yn help mawr i'n helpu i sefydlu ein parlwr."

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.