Newyddion

Marathon ABP Casnewydd Cymru a 10K – gwybodaeth i breswylwyr

Wedi ei bostio ar Tuesday 11th April 2023

Cynhelir pedweredd Farathon a 10k Casnewydd Cymru ddydd Sul 16 Ebrill. 

Bydd hyd at 6,000 o redwyr yn mynd ar y strydoedd i gynnal digwyddiadau Marathon, 10K ac ifanc..

Am faint o’r gloch bydd yn dechrau?

Cynhelir yr Marathon a 10k Casnewydd Cymru ABP ddydd Sul 16 Ebrill.  Bydd y marathon yn dechrau am 09:00 a bydd y Ras 10K yn dechrau am 09:45.

Beth yw’r llwybr?

Crëwyd y llwybr ar gyfer marathon  Casnewydd Cymru ABP gan y rhedwr marathonau, Steve Brace, sydd wedi ennill dwy fedal Olympaidd, ac mae’n dilyn yr un llwybr â rasys blaenorol.

Bydd y llwybr cylch unigol yn mynd â rhedwyr heibio Prifysgol De Cymru a chanolfan brysur Friars Walk cyn mynd dros Bont SDR, trwy ddwyrain y ddinas ac i mewn i’w hardaloedd gwledig. Cyn sbrintio ar hyd Afon Wysg tuag at y llinell gorffen, caiff rhedwyr y cyfle i weld bywyd gwyllt yr arfordir ar Wastadeddau Gwent a Gwlypdiroedd Casnewydd – un o safleoedd gwylio adar mwyaf poblogaidd y DU.

Bydd llwybr y 10K hefyd yn dechrau wrth Lan yr Afon gan fynd trwy ganol y ddinas sydd wedi’i hadfywio ac ar hyd Pont Gludo Casnewydd.

Ble mae Pentref y Ras?

Bydd Pentref y Ras wrth ymyl adeilad Prifysgol De Cymru ar Ffordd Brynbuga.

Ble gallaf barcio ar ddiwrnod y rasys? 

Bydd gwasanaeth parcio a theithio ar waith o’r Ganolfan Gynadledda Ryngwladol Cymru. Gellir dod o hyd i fanylion am ddewisiadau parcio ledled y ddinas yma

Bydd maes parcio Park Square yn agor yn gynt ddydd Sul (7.30am) i redwyr a gwylwyr.   Hefyd bydd maes parcio Ffordd y Brenin ar agor gyda mynediad arbennig ar Ffordd y Brenin (heibio Theatr y Dolman).

Sylwer na fydd y meysydd parcio canlynol ar gael yn ystod y digwyddiad:

Emlyn Street (ar gau ddydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul, dydd Llun)

Glan yr Afon (ar gau ddydd Gwener, dydd Sadwrn, dydd Sul)

Friars Walk (ar gau ddydd Sul)

A fydd ffyrdd ar gau?

Caiff ffyrdd eu cau yn ystod oriau cynnar dydd Sul 16 Ebrill ac mae angen eu cau i alluogi cynnal y rasys a diogelu’r rhedwyr.

Mae trigolion a busnesau ar hyd y llwybr wedi derbyn manylion ysgrifenedig llawn am gau’r ffyrdd.

Bydd ffyrdd yn ailagor ar sail dreigl wrth i'r ras fynd yn ei blaen.  Nodwch nad oes disgwyl i Ffordd Brynbuga ailagor tan 19:00 ar y cynharaf. 

Edrychwch ar mapiau a manylion cau ffyrdd ar hyd y llwybr.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.