Newyddion

Ei Mawrhydi'r Frenhines Elizabeth II

Wedi ei bostio ar Tuesday 13th September 2022
Her Majesty The Queen

“Mae Cyngor Dinas Casnewydd yn drist o glywed y newyddion am farwolaeth Ei Mawrhydi’r Frenhines Elisabeth II.

“A hithau wedi teyrnasu’n hwy nag unrhyw frenin neu frenhines o’i blaen, rhoddodd flynyddoedd lawer o wasanaeth ffyddlon i’r wlad, ac am hynny diolchwn iddi.

"Cafodd Casnewydd yr anrhydedd o groesawu Ei Mawrhydi i'r ddinas ar sawl achlysur ac mae'n falch o’i statws fel dinas jiwbilî.

"Estynnwn gydymdeimlad y cyngor a’r ddinas i’r teulu brenhinol ar yr adeg anodd hon."

Y Cynghorydd Martyn Kellaway, Maer Dinas Casnewydd. 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.