Newyddion

Plannu coed gan ysgolion yn dechrau dathliadau Jiwbilî Platinwm y Frenhines

Wedi ei bostio ar Thursday 3rd March 2022
Jubilee tree planting - Malpas Court

Mae ysgolion Casnewydd yn nodi Jiwbilî Platinwm y Frenhines drwy blannu coed ar draws y ddinas.

Cynigiwyd cyfle i bob ysgol blannu coeden fel rhan o brosiect Canopi Gwyrdd y Frenhines sydd wedi annog pobl o bob rhan o'r Deyrnas Unedig i 'blannu coeden ar gyfer y Jiwbilî'.

Dewiswyd pum ysgol yng Nghasnewydd i gynnal seremonïau arbennig i nodi pen-blwydd eu hagoriad swyddogol yn 1953 hefyd – blwyddyn coroni Ei Mawrhydi, y Frenhines Elizabeth II.

Ymwelodd pobl pwysig, gan gynnwys yr Arglwydd ac Is-Arglwydd Raglawiaid Gwent, Maer a Maeres Casnewydd, Uchel Siryf Gwent, ac Arweinydd Cyngor Dinas Casnewydd, ag ysgolion cynradd Maesglas, Alway, Gaer, St Julian a Llys Malpas.

Yn ogystal â dadorchuddio'r coed newydd a phlaciau'r Jiwbilî, perfformiodd disgyblion o bob ysgol ar gyfer eu gwesteion a chawsant wobrau ysgol.

Gweithiodd Cerdd Gwent, sy'n darparu hyfforddiant a gwasanaethau cerddoriaeth ar draws y ddinas a'r rhanbarth, gyda'r ysgolion i ddatblygu caneuon pwrpasol .

Mae Cerdd Gwent hefyd wedi cyfansoddi darn o gerddoriaeth Jiwbilî Platinwm arbennig y Frenhines a fydd yn cael ei ddefnyddio mewn digwyddiadau Jiwbilî dros y misoedd nesaf.

Dywedodd y Cynghorydd Jane Mudd, Arweinydd y Cyngor: "Mae hon wedi bod yn ffordd wych o ddechrau dathliadau'r Jiwbilî yng Nghasnewydd. Rydym am annog dathliadau ar draws ein dinas a'n cymunedau i ddod at ei gilydd. Mae ysgolion wrth wraidd ein cymunedau, felly roedd yn teimlo'n briodol iawn i'n myfyrwyr ein helpu i nodi achlysur mor bwysig.

"Bydd plannu'r coed hyn ar dir pob ysgol nid yn unig yn ein hatgoffa'n barhaol o'r Jiwbilî Platinwm ac 20 mlynedd o Gasnewydd yn dod yn ddinas ond bydd hefyd yn gwella’r amgylchedd ysgol a'n huchelgeisiau ehangach o dan ein strategaeth carbon niwtral."

Cynhyrchwyd llyfryn coffa hefyd yn adlewyrchu 70 mlynedd y pum ysgol Jiwbilî sy'n cynnwys lluniau cyn ac ar ôl, cyflawniadau mawr a disgyblion enwog.

I gael rhagor o wybodaeth am ddathliadau'r Jiwbilî yng Nghasnewydd a sut i gymryd rhan, gan gynnwys cyngor ar bartïon stryd a chau ffyrdd, ewch i www.newport.gov.uk/jubilee

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.