Newyddion

Plannu coed ym Mharc Tredegar

Wedi ei bostio ar Thursday 17th March 2022
Avenue of Trees_0

Plannwyd 80 o goed ym Mharc Tredegar fel rhan o weithgareddau Canopi Gwyrdd Jiwbilî Cyngor Dinas Casnewydd.

Gan leinio’r llwybr teithio llesol newydd a gwell o fewn y parc, bydd cymysgedd o oestrwydd a choed pisgwydden pigfain yn ychwanegu at esthetig y llwybr beicio a cherdded, yn gwella’r parc ac yn cyfrannu at gynlluniau’r cyngor o dan y strategaeth lleihau carbon.

Plannwyd oestrwydd ychwanegol hefyd mewn lleoliadau eraill yn y parc i wella'r gorchudd coed cyffredinol.

Ymunodd aelodau eraill o Gabinet y cyngor â'r Cynghorydd Jane Mudd, arweinydd y cyngor, wrth i'r gwaith gael ei gwblhau ar y llwybr.

Dywedodd y Cynghorydd Mudd: "Mae Parc Tredegar yn ased mawr i'r ddinas a bydd y gwaith plannu ychwanegol hwn ond yn gwella ei apêl. Rydym hefyd wedi gosod targed uchelgeisiol i fod yn sefydliad carbon niwtral erbyn 2030 ac i ddefnyddio ein gwasanaethau i gefnogi gweithredu ar y newid yn yr hinsawdd ledled y ddinas.  Bydd plannu coed ychwanegol ar ein tir yn chwarae rhan bwysig wrth gyrraedd y targedau hynny.

"Rydym hefyd am i fwy o bobl yng Nghasnewydd wneud teithiau byr drwy gerdded neu feicio, ac mae gwaith helaeth i wella ein rhwydwaith teithio llesol, gan gynnwys y llwybr hwn drwy Barc Tredegar, yn digwydd.  Bydd leinio’r llwybr gyda choed hefyd yn ategu'r goleuadau lefel isel a gynlluniwyd gyda'r amgylchedd mewn golwg ac i leihau effeithiau'r goleuadau ar fywyd gwyllt."

Mae llwybr teithio llesol Parc Tredegar yn rhedeg drwy'r parc, drwy'r isffordd i gerddwyr ac yn darparu cyswllt â'r hen gwrs golff ger yr A48.

Mae cwblhau'r llwybr newydd hwn o goed yn dilyn gweithgareddau Jiwbilî ddechrau'r mis a welodd goed newydd yn cael eu plannu mewn pum ysgol yng Nghasnewydd, sydd hefyd yn dathlu 70 mlynedd, a phob ysgol yng Nghasnewydd sy’n cael cynnig coeden newydd o dan brosiect canopi gwyrdd Jiwbilî'r Frenhines.

I gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau a gweithgareddau Jiwbilî yng Nghasnewydd ewch i www.newport.gov.uk/jiwbili

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.