Newyddion

Rhwydwaith Pride Staff y Cyngor yn lansio prosiect celfyddyd cymunedol LHDTCARh+ yr haf

Wedi ei bostio ar Wednesday 6th July 2022

Mae Rhwydwaith Pride Staff Cyngor Dinas Casnewydd wedi ffurfio partneriaeth â Casnewydd Fyw a PROUD i lansio Prosiect Celfyddyd Cymunedol LHDTCARh+ ar gyfer yr Haf.

Mae’r Rhwydwaith yn dathlu blwyddyn ers ei sefydlu drwy weithio ar y prosiect, sy'n cefnogi'r digwyddiad Pride cymunedol 'Pride in the Port' a gynhelir ym mis Medi.

Bydd y prosiect yn cynnal arddangosfa celfyddyd gymunedol er mwyn dathlu 50 mlynedd er sefydlu Pride yn y Deyrnas Unedig a Pride cymunedol cyntaf erioed Casnewydd.

Fel rhan o'r prosiect, mae rhwydwaith pride y staff yn gofyn i bobol anfon gwaith celf i mewn i helpu i lunio'r casgliad arbennig a fydd yn cael ei arddangos yng Nghlan yr Afon.

Gall y Gelfyddyd fod ar unrhyw ffurf - paentiad neu gerflun, ar ffurf ffisegol neu ddigidol at ddefnydd ar-lein - a dylai testun y gwaith celf fod yn rhywun sydd naill ai'n Gymro neu sydd â chysylltiadau cryf â Chymru, ac sy'n uniaethu fel person LHDTCARh+ yn agored.

Dywedodd Cadeirydd Rhwydwaith Staff Pride y Cyngor, Dan Earnshaw: "Bydd y casgliad hwn yn gyfle i weld ein cymuned yn amlygu gwaith caled y Cymry sydd wedi gwneud pethau anhygoel ac sy'n wedi digwydd rhannu eu rhyw a/neu eu rhywioldeb yn agored yn gyhoeddus. Yr eiconau Cymreig LHDTCARh+ hynny sydd wedi ennill parch mawr yn eu maes proffesiynol ac sy'n falch o ddathlu pwy ydynt yn agored. Wel, yr haf hwn, rydyn ni eisiau i Gasnewydd ddod at ei gilydd a'u dathlu yn y ffordd orau bosib - drwy GELFYDDYD"

I gyflwyno gwaith celf, anfonwch luniau o'ch cyflwyniad drwy e-bost at [email protected] gan nodi eich bod yn cydsynio i'r gwaith gael ei rannu ar-lein ac o bosibl ei roi i archifau'r cyngor.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn sylwadau yw 19 Awst.

Cysylltir â'r rhai a ddewisir yn fuan ar ôl hynny a'u cyfarwyddo o ran sut a phryd i ddod â’r gwaith draw i ni a sut i gasglu'r gwaith ar ôl i'r casgliad ddod i ben, os nad ydynt wedi'u dewis i gael eu cynnwys.

Bydd y casgliad i'w weld yn Oriel Mezzanine Glan yr Afon o 3 Medi i 11 Medi.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.