Newyddion

Ailagor Hen Bont Basaleg i gerddwyr

Wedi ei bostio ar Wednesday 19th January 2022

Mae Cyngor Dinas Casnewydd wedi ailagor Hen Bont Basaleg i gerddwyr dim ond ar ôl cwblhau cam cyntaf y gwaith atgyweirio brys.

Mae'r gwaith atgyweirio wedi cynnwys sefydlogi pileri’r bont a llenwi’r holl graciau a bylchau ar y prif biler cynnal.

Mae asesiadau wedi cadarnhau nad yw'r bont mewn perygl o gwympo’n fuan, a'i bod yn ddiogel ei hailagor i gerddwyr.

Mae angen mwy o waith a phrofion er mwyn i ni ailagor y bont yn ddiogel i gerbydau. Bydd hyn yn cynnwys codi'r strwythur cyflawn a disodli’r cynalyddion ar yr ategwaith gorllewinol.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithio gyda thrigolion Forge Mews i sefydlu ateb parcio dros dro a fydd yn ein galluogi i ddileu'r mesurau rheoli traffig dros dro sydd ar waith ar hyn o bryd ar yr A467.

Byddwn yn rhoi diweddariadau ac amserlenni pellach maes o law ar ôl cytuno ar hyn.

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.