Newyddion

Newid lleoliad ar gyfer apwyntiadau gwasanaeth

Wedi ei bostio ar Thursday 11th August 2022

Ers mis Medi diwethaf, mae apwyntiadau wyneb yn wyneb ar gyfer rhai o wasanaethau Cyngor Dinas Casnewydd wedi'u cynnal yng Nglan yr Afon. 

O 15 Awst ymlaen, bydd staff y cyngor yn gadael lleoliad Casnewydd Fyw ar gyfer cartref dros dro newydd yn y Tŷ Cyfnewid, Stryd Fawr. 

Bydd hyn eto ar gyfer rhai ymholiadau yn ymwneud â thai, budd-daliadau tai, treth gyngor a'r rhai a benodwyd, a bydd ar sail apwyntiad yn unig. 

Y disgwyl yw y bydd staff yn parhau i ddarparu'r gwasanaethau hyn o’r Tŷ Cyfnewid nes eu bod yn symud i mewn i'r adeilad sydd hefyd yn gartref i'r Llyfrgell Ganolog, Amgueddfa ac Oriel Gelf yn Sgwâr John Frost. 

Ar ôl cwblhau'r gwaith, bydd rhai gwasanaethau a oedd wedi'u lleoli yn yr Orsaf Wybodaeth yn cael eu darparu o'r adeilad wedi’i adnewyddu. Bydd staff canolfan gyswllt y Cyngor hefyd wedi'u lleoli yno. 

Hoffem ddiolch i Casnewydd Fyw am gynnal staff yng Nglan yr Afon ac i Pobl am ddarparu safle newydd dros dro yn y Tŷ Cyfnewid. 

Yn y lle cyntaf, dylid gwneud ymholiadau gan wasanaethau i [email protected] neu ffoniwch 01633 656656 a gwneir apwyntiadau os oes angen.

 

More Information

Nid oes unrhyw ganlyniadau sy'n cyfateb i'ch meini prawf.